Vytvorené: pred 4 rokmi

Kimovky

Všetky "Kimovky"  - Kimove hry -  sú tradičné hry, zamerané na zlepšenie pamäte, koncentrácie pozornosti, na sústredenosť, schopnosť vydržať istý čas v tichosti, nerušiť ostatných a pod

Kimovky sú vhodné a zaujímavé aj pre nepokojnejšie a hyperaktívnejšie deti, ktoré môžu mať problém s vytrvaním pri jednej činnosti. Existuje mnoho variant týchto hier. Najobvyklejšia je však tá, pri ktorej sa deťom ukáže určitý počet rôznych drobných predmetov na určitý kratší čas (obyčajne je to okolo 10 – 20 predmetov na približne dve minúty). Potom sa veci zakryjú a deti majú povedať alebo napísať, ktoré predmety sa tam nachádzali. Pri hrách je vhodné použiť nejaký druh motivácie formou odmeny. 

Obmenou hry je aj hra „Čo sa zmenilo?“ – po expozícii 10.-15. drobných predmetov, ktoré je potrebné si pozrieť a zapamätať, sa následne niektoré predmety odoberú alebo vymenia a deti hádajú, čo sa zmenilo. Obtiažnosť hry sa môže ovplyvňovať, stupňovať tým, že sa odoberie viac alebo menej predmetov naraz, predmetom sa vymenia miesta a pod. 
Množstvo námetov na rôzne varianty Kimoviek sú k dispozícii na internete. 

Dôležité zásady pri Kimových hrách: 
  • pri skupinovej hre s viacerými deťmi naraz nikdy neporovnávame ich výkony navzájom
  • oceňujeme snahu každého dieťaťa
  • deti povzbudzujeme k výkonom a k zlepšovaniu 
  • začíname s takým počtom predmetov a expozíciou na taký čas, ktorý dieťa bezpečne zvládne, pri ktorom bude úspešné a postupne počet predmetov zvyšujeme alebo expozíciu skracujeme