Vytvorené: pred 4 rokmi

Cogni Plus

Tréningový program Cogni Plus je rakúsky interaktívny systém na báze PC hier, ktorý sa v zahraničí využíva v nemocniciach a v rehabilitačných centrách, ale aj v personálnych agentúrach a začína sa používať aj v niektorých zahraničných školských zariadeniach (napr. vo Švajčiarsku na skupinovú terapiu detí s ADHD), ale aj v našich školských zariadeniach – najmä v poradniach. Klinické štúdie ukazujú uspokojivé zlepšenie pre veľkú časť detí. 

Na čo sa využíva
V našich podmienkach sa využíva na rozvoj kognitívnych funkcií detí aj dospelých, najmä na: 

o   rehabilitáciu pacientov s poškodením mozgu 
o   tréning reakčných časov športovcov
o   podpornú liečbu pri alzheimerovi, parkinsonovi
o   zdokonaľovanie schopností pri vedení motorových vozidiel 
o   v školských a poradenských podmienkach najmä na zlepšovanie pozornosti u detí s ADHD a pri poruchách kognitívnych funkcií

Ako funguje 
Program rozoznáva aktuálnu úroveň kognitívnych schopností dieťaťa/žiaka/dospelého, automaticky sa tejto úrovni prispôsobí a postupne zvyšuje tréningovú náročnosť. Trénuje a zlepšuje napr. úroveň fázovej a vnútornej bdelosti, pohotovostného rozmeru pozornosti a reakčný čas, schopnosť udržať dlhodobo pozornosť za monotónnych stimulačných podmienok, učí reagovať na malé zmeny v predkladanej informácii, cielene rozvíja selektívnu pozornosť (schopnosť rýchlo reagovať na stimuly a potlačovať nepatričné reakcie), zlepšovanie aktívneho nacvičovania v priestorovej pracovnej pamäti, nacvičuje udržanie informácie v pamäti alebo v ohnisku pozornosti, obnovovanie pamäťových obsahov.