Vytvorené: pred 5 rokmi

Filiálna terapia

Kde nie sú hranice, nie je bezpečie. Pre rodiča je niekedy ťažké nastaviť doma dieťaťu hranice tak, aby ich ono bolo schopné akceptovať a dodržať: „toto ešte môžeš, toto už nemôžeš...“. Často aj keď rodič určí pravidlá, je ťažké potom dôsledne a rodičovsky jednotne trvať na ich dodržaní. Niekedy sa takáto dlhodobo pretrvávajúca situácia mení na boj „kto z koho“ medzi rodičom a dieťaťom a často môže prerásť až do únavy rodiča,  dokonca do „rodičovského vyhorenia“ z náročnej výchovy dieťaťa - psychológovia poznajú aj pojem tzv. syndrómu vyhorenia matky, vyhorenia rodiča. 
 
Filiálna terapia je špeciálny tréning rodičovských zručností pod vedením vyškoleného odborníka – terapeuta. Učí rodiča, ako pomáhať dieťaťu s jeho pocitmi, s  ich zvládaním, ako dieťa naučiť sebakontrole, sebaregulácii, zodpovednosti za vlastné konanie, učí ho, ako nastaviť a potom aj dodržiavať pravidlá. Filiálna terapia k svojim cieľom využíva najmä hrové techniky a vedomosti o princípoch logických dôsledkov.

Ako prebieha
Na toto „učenie“ využíva rodič s dieťaťom spoločnú špeciálnu hrovú polhodinku, ktorú realizuje obvykle doma, pravidelne 1x týždenne. Metodicky rodiča vedie a usmerňuje vyškolený odborník – psychológ, špeciálny pedagóg, terapeut, ku ktorému chodí rodič sám (v ideálnom prípade aj obaja rodičia spoločne), bez dieťaťa, obvykle každý týždeň -  po realizácii hrovej polhodinky doma. Terapia obyčajne trvá 3 mesiace (spolu 7 – 10 stretnutí). V niektorých prípadoch sa dá terapia realizovať aj on-line.

Zručnosti, ktoré sa takto rodič naučí, potom uplatňuje doma v hrovej polhodinke s dieťaťom, ale tiež aj sa tieto zručnosti snaží prenášať postupne do každodenného bežného života rodiny. 

Na čo sa využíva
Terapia  pomáha pri poruchách správania, ADHD, pri problémovom správaní dieťaťa vrátiť kontrolu nad správaním dieťaťa do rúk rodiča, zlepšuje vzťah medzi dieťaťom a rodičom, pomáha dieťaťu zvládnuť napr. výbuchy zlosti, agresivity, impulzivitu, pomáha mu naučiť sa zvládať svoje konanie, môže pomôcť pri úzkosti, strachoch, pri nízkom sebavedomí dieťaťa a mnohých iných ťažkostiach. 
Vhodná je pre deti od 2. do 11. rokov, je však aj verzia pre „-násť ročných“ . 

Jej autorom je americký psychológ G.Landreth.