Vytvorené: pred 5 rokmi

Hrové a projektívne techniky

Hrové a projektívne techniky sú také diagnostické alebo aj terapeutické techniky, ktoré sú  založené na skúmaní osobnosti dieťaťa či dospelého pomocou neuvedomelých, projektívnych procesov a v procese hry.  Pomáhajú odhaľovať emócie, priania, názory, prežívanie či povahové rysy dieťaťa aj dospelého.

Medzi najbežnejšie  a najznámejšie techniky z tejto kategórie patria výtvarné techniky, napr. kresba (kresba postavy, kresba rodiny, kresba stromu), imaginačné, fantazijné či scénické techniky (napr. scénotest), rôzne obrázkové testy, či testy a terapie vykonávané pomocou hračiek a iných pomôcok, podnetového materiálu.
Najmä u detí majú tieto techniky vysokú výpovednú hodnotu. Dieťa obyčajne v hre alebo v kresbe ľahšie vyjadrí to, čo nevie, nedokáže povedať slovami. 

Okrem diagnostickej funkcie však plnia aj funkciu terapeutickú , relaxačnú, rehabilitačnú. Kladú však vysokú náročnosť na realizátora - na jeho odbornosť aj skúsenosti, často sú tiež časovo náročné.