Vytvorené: pred 5 rokmi

Sandplay terapia

Niekedy sa rodičia v poradniach čudujú, čo všetko za pomerne krátky čas povedia ich deti o sebe počas hry. Aj jednoduchá hra s pieskoviskom – ak ňou dieťa vedie skúsený terapeut – môže prezradiť, ako sa dieťa cíti, čo prežíva vo svojom vnútri, čo ho teší aj trápi.

Sandplay terapia patrí medzi hrové techniky.  Využíva sa na diagnostiku (zisťovanie príčin) aj na terapiu (liečbu).

Ako prebieha
Dieťa sa pri nej hrá s pieskoviskom a má k dispozícii rôzne hračky, postavičky, zvieratká a drobné predmety, s pomocou ktorých stavia v piesku scény, modeluje situácie. Sypký piesok je navyše pre dieťa príjemným materiálom, ktorý môže presýpať, premiestňovať, kopiť a má takto pre aj relaxačné účinky. Dieťa sa pri hre uvoľní a ľahšie tak napríklad nadviaže kontakt s terapeutom, ľahšie hovorí o svojich strachoch, ťažkých životných situáciách (napr.o rozvode rodičov, o smrti blízkej osoby), často prejaví smútok, sklamanie, hnev, bolesť, dovolí vniknúť do svojho vnútorného sveta a niekedy aj samo pomenováva, čo potrebuje, čo by mu pomohlo...
Táto terapia sa dá využiť aj pri práci s dospelými – napríklad s rodičmi dieťaťa.

Kedy sa využíva
Okrem iného terapia môže pomôcť pri: 
  •  neurózach, školských neurózach 
  •  úzkostiach, strachoch 
  •  vhodná aj u malých detí, ktoré nevedia slovami vyjadriť, čo prežívajú (napr. ak má rodič podozrenie, že sa vo vnútornom živote jeho dieťaťa niečo deje, a nevie určiť čo)
  •  riešení vzťahových ťažkostí (v rodine, v triede, v kolektíve rovesníkov, rozvod rodičov, smrť blízkej osoby) 
  • na odhalenie týrania, šikanovania či pri iných sociálno-patologických javoch 
  • pri poruchách správania, riešení ťažkostí pri ADHD