Vytvorené: pred 5 rokmi

Craniálna elektrostimulácia

CES – anglicky Cranial Electrotherapy Stimulation – je metódou stimulácie mozgu, formou neurostimulácie. Môže pôsobiť priaznivo pri bolestiach hlavy, kĺbov, pri nespavosti, úzkosti, na relaxáciu alebo zníženie napätia. 
 
Ako prebieha
Prístroj má formu malého neurowalkmanu, ktorý je prenosný a dá sa vložiť do vrecka. S pomocou elektród, umiestnených na ušných lalôčikoch využíva elektrickú stimuláciu  nízkej intenzity približne tak, ako v minulosti Gréci a Rimania využívali elektrických úhorov na úľavu od bolesti.

Kedy je vhodná
Využíva sa ako podporná, doplnková a alternatívna neinvazívna liečba (nenahrádza lieky). Elektrostimulácia pomáha vytvoriť stav uvoľneného vedomia, pozitívne pôsobí na skľudnenie pri prípravách na skúšky, podporuje úroveň sústredenia sa a zamerania pozornosti, čím vplýva celkovo na úroveň schopnosti nadobúdať nové vedomosti, učiť sa.