Vytvorené: pred 5 rokmi

HRV – biofeedback terapia

V lekárskej praxi HRV (heart rate variability, v slovenčine variabilita srdcovej frekvencie)  je veľmi dobrým ukazovateľom činnosti a výkonnosti nášho srdca. HRV vlastne ukazuje, akým spôsobom je srdce schopné reagovať na rôzne okolité podmienky a podnety. Vyššia variabilita znamená, že srdce má lepšiu adaptabilitu na vonkajšie zmeny, menšia naopak. Menšia HRV sa objavuje aj s pribúdajúcim vekom, ďalej u ľudí, ktorí vedú neaktívny život (málo pohybu), pri srdcových chorobách, pri dlhodobom vystavení stresu, pri panických, neurotických a fobických poruchách, často u fajčiarov, pri depresiách a pod. 

U zdravého nestresovaného človeka je priama spojitosť medzi HRV a dýchaním, pričom okamžité srdečné tempo rastie pri každom nádychu a klesá pri každom výdychu – vtedy je nervový systém vo vyváženom stave.  Odráža sa v nej činnosť nervového systému, fyziologický a emocionálny stav, vek, tempo životného štýlu a tiež aktivita a útlm behom dňa a noci. Srdcovo – dychové rytmy majú významný vplyv na ostatné telesné systémy a sú prepojením medzi psychickými a centrálnymi procesmi. HRV citlivo odráža prácu autonómneho nervového systému, reaguje na rôzne emocionálne stavy, ako je úzkosť, zlosť, stres, ale aj pozitívne emócie.

Ako prebieha
Tréningová metóda s využitím HRV je zameraná na naučenie klienta  regulovaných dýchaním dosiahnuť maximálnu variabilitu srdcovej frekvencie. Upriamuje pozornosť na spojitosť dychových rytmov so srdcovou akciou. Jedná sa o jednoduchý, štandardizovaný tréningový postup, pri ktorom klientovi pomáha počítačom riadený dychový metronóm.

Tréning spočíva v nácviku tzv. diafragmatického dýchania, ktorým sa dosahujú rezonančné efekty medzi dýchaním, srdcovou frekvenciou a krvným tlakom. Cieľom je dosiahnuť rovnovážne fungovanie autonómneho nervového systému a posilnenie jeho regulačných funkcií. Klient sa naučí poznať, ako môže ovládať a meniť pravidelnosť svojej srdcovej frekvencie pomocou prirodzeného dýchania.

Organizácia tréningov:
Doporučený rozsah – 10 tréningových sedení
Dĺžka jedného sedenia – 30 – 45 minút
Optimálna frekvencia – 1 – 2x týždenne
 
Tréningy sú vykonávané pod dohľadom kvalifikovaného biofeedback terapeuta za pomoci počítačom riadeného dychového metronómu. 

Správna regulácia dýchania patrí k najúčinnejším antistresovým prostriedkom a chráni naše srdce. Cvičenie a ovládanie dýchania je jedným z významných foriem ovládania stresu. 

Kedy sa využíva
 • Astma
 • Niektoré hypertenzie (zvýšený krvný tlak)
 • Úzkostná porucha
 • Panická porucha
 • Stres
 • Funkčné poruchy zažívacieho traktu
 • Somatizujúce poruchy
 • Zrýchlené dýchanie
 • Chronický únavový syndróm
 • Premenštruačný syndróm
 • Bolesti hlavy
 • Svalové bolesti, myofaciálny syndróm
 • Funkčné kardiovaskulárne poruchy
 • Doplnok bežných liečebných postupov v kardiovaskulárnej rehabilitácii
 • Zlepšenie športového výkonu
 • Správne dýchanie pri zajakavosti a iných poruchách spojených s rytmom dýchania
 • Ako podporné relaxačné cvičenia pri terapii ADHD