Vytvorené: pred 5 rokmi

Biofeedback a neurostimulácie

Dnešná doba je všeobecne náročná na koncentráciu pozornosti, na každodenné zvládanie záťažových situácií, na vyrovnávanie sa so stresom. Rýchly životný štýl, vyžadovanie vysokých psychických výkonov, extrémna náročnosť v každodenných situáciách, či emočné vypätie pri rôznych náročných osobných, rodinných situáciách skúšajú psychiku a schopnosti nie len dospelého človeka, ale aj detí - často už od útleho veku. 

V škole aj doma sú na deti kladené vysoké nároky na vyrovnanosť a schopnosť využiť svoju mentálnu kapacitu v čo najvyššej možnej miere. Zvládanie takejto záťaže, dobrá koncentrácia, sústredenie, pohotovosť, rýchlosť v konaní, triedenie množstva informácií podľa závažnosti, rýchle a správne rozhodovanie je dnes aj v škole každodennou nevyhnutnosťou. 

V dospelom živote zasa v práci, v rôznych profesiách (manažéri, dispečeri, bezpečnostné zložky, vrcholoví športovci, profesionálni vodiči, učitelia, či všetci pracovníci, ktorí sa stretávajú denne s krízovými situáciami alebo prichádzajú do vzájomnej interakcie  s veľkým množstvom ľudí)  všetci nevyhnutne potrebujeme mať vybudovanú schopnosť zvládať náročné situácie. Potrebujeme nepodliehať „manažérskym chorobám“ – rýchlemu syndrómu vyhorenia, prepracovaniu, problémom s nespavosťou, neurózam, neschopnosti sústrediť sa, zlyhaniu psychiky či strate kontroly nad sebou samým.  

Každý z nás reaguje na záťaž a stres iným, špecifickým spôsobom. Odolnosť voči stresovej záťaži je u každého jednotlivca prirodzene iná. Keďže nie sme všetci rovnakí, vyskytujú sa veľké rozdiely v reakciách na stres a záťaž, čo súvisí z činnosťou nášho centrálneho nervového systému. V našich reakciách a prežívaniach stresu sa vyskytujú veľké rozdiely, mnohým technikám zvládania sa učíme postupne až v priebehu života. Čo sa týka našej mozgovej činnosti, zvyčajne sa vyskytujú pomerne veľké rozdiely medzi mozgom ľudí, využívajúcich svoj mozog správne a na plný výkon s mozgom tých , ktorí majú problémy s koncentráciou pozornosti, so sústredením, s pamäťou, s učením alebo napríklad aj so slabšou tvorivosťou. 

Medzi metódy, ktoré sú  vo svete používané na posilňovanie centrálnej nervovej sústavy a zlepšovanie koncentrácie pozornosti už niekoľko desaťročí, no u nás sú doposiaľ len pomerne  málo známe a málo využívané, patria aj metódy prirodzenej biologickej spätnej väzby - metódy bioofeedbacku.

Medzi ne patrí napr. je EEG – neurofeedback, či využívanie poznatkov o variabilite srdcovej frekvencie (HRV).