Vytvorené: pred 5 rokmi

Relaxačné techniky

Relaxácia je stav, kedy sa v tele uvoľňuje svalové a psychické napätie. Je to stav uvoľnenia mysle a tela so zážitkom vyrovnania, pokoja, vnútorného ticha. Uvoľnenie pomáha pri obnove rovnováhy v organizme a zároveň navodzuje stav pohody a energetickej zásoby pre ďalšiu činnosť. 

Každý z nás potrebuje získať energiu na to, aby bol výkonný, aby sa mohol dobre sústrediť na prácu, zážitky, či  napríklad u detí na učenie a školský výkon. Ideálnou relaxáciou je hlboký zdravý spánok, v ktorom dokážeme obnoviť podstatnú časť našich telesných i duševných síl. Po dobrom spánku obvykle cítime vnútornú vyrovnanosť, uvoľnenie, máme pocity spokojnosti či šťastia. Tieto pocity si však vieme navodiť nielen spánkom, ale aj vedome - formou relaxácie. 

Na čo sa využívajú
Vďaka relaxácii možno predchádzať mnohým zdravotným problémom a ťažkostiam a tiež mnohé takéto ťažkosti aj riešiť. Relaxácia sa môže podieľať na zlepšovaní nášho životného štýlu, môže pomáhať zvládať náročné životné situácie. Pri správnej realizácii priaznivo pôsobí na krvný obeh, pomáha normalizovať tep, upravuje dych, spôsobuje celkové telesné uvoľnenie. Telesné pocity sa premietajú do vnútorných systémov – emocionálnych, psychických a mentálnych. Relaxácia pomáha aj pri zlepšovaní pamäte, sústredenia, pomáha navodzovaniu pocitov istoty, sebadôvery a pokoja, znižuje úroveň napätia, neistoty, úzkosti,  obáv. Pomáha redukovať trému a podporuje odhodlanie i odvahu. Pozitívne vplýva na celkový rozvoj osobnosti. 

Pre koho sú určené
Relaxácia je prospešná každému človeku a mala by patriť k základnej psychohygiene nie len dospelých, ale aj detí. Existuje mnoho relaxačných techník, ktoré sú pri správnej realizácii a odbornom vedení vhodné pri rôznych detských ťažkostiach, neurózach, strachoch, úzkostiach, ale aj pri telesných postihnutiach, poúrazových stavoch, či ochoreniach. Aj u detí s poruchami učenia či poruchami pozornosti je časté, že sa v dôsledku dlhodobo prežívaných ťažkostí alebo neúspechu  nachádzajú v strese, sú nepokojné, často aj konfliktné. Ak napätie pretrváva dlhodobo, hromadí sa a môže sa stať pre dieťa výrazným problémom v jeho školskom aj osobnom fungovaní.  

Kedy nie sú relaxačné techniky vhodné:
Aj keď relaxačné techniky patria medzi bezpečné terapie, existujú ťažkosti, pri ktorých nie sú vhodné ani u detí, ani u dospelých: 
  • schizofrénia - v prípade jej diagnostikovania by sa mal k vhodnosti terapie vyjadriť lekár 
  • epilepsia - nedoporučujú a najmä dlhé relaxácie, krátke sú obvykle vhodné