Adresár

Detský neurológ

Čo robia
Neurológia je oblasť medicíny, ktorá sa zaoberá nervovou sústavou človeka, diagnostikou, prevenciou a liečením ochorení nervového systému.

Tieto poruchy môžu byť spojené s poruchami hybnosti, citlivosti, s poruchami funkcií zmyslových alebo aj vnútorných orgánov, tiež tu patria napríklad aj poruchy svalov, aj žliaz s vnútorným vylučovaním. Detský neurológ sa špecializuje na tieto ochorenia u detí a adolescentov.

Najznámejšími ťažkosťami, s ktorými rodičia chodia s dieťaťom k detskému neurológovi, je DMO – detská mozgová obrna, poruchy pozornosti, oneskorený psychomotorický vývin, oneskorený vývin reči a pod.