Vytvorené: pred 2 týždňami

Školská zrelosť ako dozrievanie v záhrade

Školská zrelosť ako dozrievanie v záhrade

Foto L.M.Smejkal

Ako môžeme vnímať školskú zrelosť či nezrelosť dieťaťa? To je častá otázka, s ktorou sa rodičia obracajú na školských či poradenských špeciálnych pedagógov alebo psychológov.

Školská zrelosť ako dozrievanie jabĺk

Tí, ktorí majú záhradu vedia, že sú plodiny ktoré rodia skoro na jar a potom také, ktoré sú určené až k jesennému zberu. Aj medzi jabloňami sú odrody skoré – z ktorých zbierame jabĺčka možno už v júli či v auguste. A sú aj odrody neskoré, na ktorých budú jabĺčka zrelé možno až koncom októbra či začiatkom novembra a pre správnu chuť potrebujú počkať takmer až do prvých mrazov.

To ale neznamená, že tieto neskoré jablká budú menej kvalitné. Práve naopak, často sú vhodnejšie na zimné uskladnenie, mnohé práve neskorším zberom a dlhším skladovaním získavajú na chuti, farbe, na kvalite. Nemalo by zmysel tieto neskoré jabĺčka zbierať už v júli. Mohli by sme, ale ich dozrievanie by bolo veľmi problematické, pomalé a možno by sme ani nikdy nedošli k takej chuti, ako keď ich necháme dozrieť na strome tak, ako treba.

Školská nezrelosť

Podobne je na tom aj dieťa, ktoré je pre nástup do školy ešte nezrelé. Neznamená to, že je „hlúpe“, „nekvalitné“ či horšie ako rovesníci.  Skrátka len potrebuje – presne ako to neskoré jablko – len dlhší čas na dozretie (napr. ešte sa dlhšie hrať, lebo veď hra je pre dieťa to najzákladnejšie učenie, aj hrou sa učí).  

Pravda - môžeme takéto nezrelé dieťa poslať do školy, posadiť do školskej lavice. Ale tým jeho  prirodzené zrenie len veľmi málo ovplyvníme, aj keď sa budeme veľmi snažiť. Bude nás to stáť omnoho viac úsilia (nášho, aj úsilia a snahy dieťaťa), omnoho viac času, námahy, možno aj sĺz, tlačenia do učenia, prekonávania nechute či dokonca odporu. Každý rodič by si mal v pokoji premyslieť, či to stojí za to. Napokon aj to neskoršie jabĺčko raz samo prirodzene dozrie a bude chutné a šťavnaté. 

Predčasné zaškolenie a sadenie fazule v decembri

Už ste skúšali vonku na záhrade v zime v decembri do snehu zasadiť fazuľu ? Očakávali ste že vzklíči, porastie, zarodí a dozrie? Nepomohlo by pravdepodobne ani keby ste ju pravidelne hnojili, okopávali sneh okolo nej, dennodenne nad ňou stáli, ťahali ju zo zeme a neustále jej dohovárali „no poďme, pohni sa, rýchlejšie...snaž sa, dozrievaj !!!!“

Nejako podobne sa to deje, ak dieťa, ktoré nie je ešte školsky zrelé, na školu pripravené - zaškolíme. Ak ho – často aj napriek odporúčaniam psychológov či pani učiteliek zo škôlky – dajú rodičia do školy, kým ešte nie je  školsky zrelé, na školu a učenie pripravené. O predčasnom zaškolení hovoríme najmä vtedy, ak rodič chce zaškoliť dieťa, kým ešte nedosiahlo k septembru vek 6.rokov, avšak rodičovi sa zdá byť šikovné, nadpriemerne inteligentné.

Samozrejme - je mnoho detí, ktoré také skutočne sú už aj pred šiestym rokom - šikovné, už so záujmom o učenie a nadobúdanie vedomostí, dychtivé po vedomostiach. To sú tie, ktoré už „dozreli“, to sú tie „skoré jablone“, pre ne je zaškolenie vhodné. Môžu to byť napríklad deti s intelektovým nadaním. U nich už je na to naše „sadenie fazule“ akurátny čas, pre nich už nie je pomyselný „december“.

Pre tie ostatné, ktoré nemajú preukázateľné intelektové nadanie, bude pri predčasnom zaškolení učenie často trápením (a nie len pre dieťa, ale aj pre rodiča). Dieťa veľmi rýchlo začne zaostávať za ostatnými spolužiakmi, nebude stíhať ich tempu.  Tieto deti sú vysoko rizikové na školské zlyhávanie.

Ako zistiť školskú pripravenosť

Aj takéto posúdenie školskej zrelosti, či správne pripravenosti patrí okrem rodiča do rúk psychológa, ktorý má diagnostické nástroje na to, aby zistil a rodičovi poradil, či je pre jeho dieťa vhodný čas na zaškolenie, aj či prípadne dieťa nie je intelektovo nadané.

Samozrejme k takémuto posúdeniu nestačí len jeden test. Potrebné sú informácie od rodiča, od pani učiteliek v MŠ - o zdravotnom stave dieťaťa, o jeho sociálnom vývine, o schopnostiach fungovania dieťaťa v rovesníckej skupine, o jeho komunikačných zručnostiach a podobne. Psychológom v posúdení školskej spôsobilosti môže pomôcť špeciálny pedagóg.