Stránky školských a poradenských
špeciálnych pedagógov
stratených v mori informácií.

Materiály z dielne logopedičiek na prácu s deťmi v skupine

"Materiály na stiahnutie, ktoré posilnia jazykovú produkciu detí či chápanie textu. Hravé aktivity na posilnenie myslenia, porozumenia a komunikačných kompetencií detí vo veku 4 až 7 rokov (ako doplnok ku knižke)."

Video modeling – možnosti využitia videa pre rozvoj zručností dieťaťa s poruchou autistického spektra

6 január 2023
Praha, CZ
CZK 2500

Když schází naděje - online konferencia

"VII. odborná konferencia Centra LOCIKA na tému sebepoškodzovania a sebevrážd detí a mladistvých je dostupná na YouTube kanáli Centra LOCIKA. Pozrite si kedykoľvek bezplatne z pohodlia vášho domova."

Dieťa a rodina v rozvode

6 marec -
8 marec 2023
Martin, SK
EUR 270

Feuersteinovo inštrumentálne obohacovanie - Standard 1

16 január -
17 február 2023
Praha, CZ
CZK 11000

Prvá pomoc pre vysoko citlivých klientov a pomáhajúcich pracovníkov

13 február 2023
online, SK
EUR 75

Ako komunikovať s nehovoriacim dieťaťom

19 január 2023
on-line ZOOM, SK
EUR 17

Príbehy a hry v prevencii

"Odborno-metodický materiál na stiahnutie predovšetkým pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení, ktorí realizujú preventívne aktivity v školách."

Dieťa a terapeut vo vzťahu

21 január 2023
Stará Lesná, SK
EUR 39.5

Vývinová trauma: skrytá epidémia súčasnosti

25 január 2023
online, SK
EUR 30
Nie každé dieťa máva láskavé Vianoce

Nie každé dieťa máva láskavé Vianoce

Bol sám, malý, možno päťročný. Odvážne zaklopal na dvere poradne, smelo vošiel a opýtal sa, či sa u nás môže na chvíľu pohrať s našimi hračkami. Vraj tu už kedysi bol.

Vianočná akcia

Vianočná akcia

Nepremeškajte vianočnú akciu z nášho e-shopu! Darček ako ušitý pre školského alebo poradenského špeciálneho pedagóga, pre liečebných pedagógov, ale aj pre asistentov učiteľa. Požiadajte vášho riaditeľa o vianočný darček pre vás, vašich žiakov, vašu školu.

Pokuta za záškoláctvo od budúceho roku

Pokuta za záškoláctvo od budúceho roku

Od začiatku budúceho roka sa na Slovensku zavedie nový postup postihovania záškoláctva pri plnení povinnej školskej dochádzky a povinného predprimárneho vzdelávania. Vyplýva to z novely zákona o financovaní voľného času dieťaťa.

Praktický manuál pre podporu žiakov ZŠ so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pri prechode na stredné školy bežného typu

"Ako postupovať u žiaka so ŠVVP pri jeho prechode na strednú školu."

Úvod do práce na pískovišti s dětmi

14 január -
15 január 2023
Brno, CZ
CZK 3600

Ako pracovať so žiakom s poruchami príjmu potravy v školskom prostredí

12 január 2023
on-line ZOOM, SK
EUR 20

Online kurz posunkového jazyka

4 január -
22 marec 2023
on-line ZOOM, SK
EUR 87

Tipy na prevenciu pred šikanovaním - plagát na stiahnutie

"Ako môže učiteľ rozpoznať obeť šikanovania, odporúčaný postup na riešenie v škole, tipy na prevenciu. Tri plagáty na stiahnutie, ktoré môžu pomôcť ako pomôcka v škole."

Test prediktorov gramotnosti – TPG – ako ho používať

5 december 2022
on-line, SK
EUR 12

Poruchy čítania a inkluzívna podpora: Ťažkosti s čítaním I.

18 január 2023
on-line, SK
EUR 30