Vytvorené: pred 3 týždňami

LPAD, dynamické vyšetrenie kognitívnych funkcií podľa R. Feuersteina

Trojtýždňový kurz.

Účastníci kurzu sa počas 10 dní oboznámia s teoretickými základmi Feuersteinovho dynamického vyšetrenia a naučia sa prakticky používať 15 inštrumentov LPAD. V záverečnom týždni potom budú účastníci sami pod supervíziou vyšetrovať, interpretovať výsledky a písať záverečnú správu.


Pre koho

  • primárne pre psychológov a špeciálnych pedagógov
  • pre prípadných záujemcov z radov učiteľov MŠ, ZŠ alebo SŠ, je podmienkou účasti predchádzajúce absolvovanie kurzu FIE I alebo Dynamického vyšetrenia detí predškolského a mladšieho školského veku D. Tzuriela a skúsenosti s individuálnou prácou so žiakmi so ŠVVP.


Lektori

  • Mgr. Daniela Pokorná
  • doc. PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D.Organizačné info

Termíny realizácie kurzu:

  • 7. - 11. 10. 2024
  • 18. - 22. 11. 2024
  • 24. - 28. 2. 2025
  • organizátor: DYS centum Praha
  • v cene kurzu je tiež kompletná diagnostická batéria
7 október -
28 február 2025
Praha, CZ
CZK 30000

Linky:

LPAD, dynamické vyšetrenie kognitívnych funkcií podľa R. Feuersteina