Vytvorené: pred 2 týždňami

Starostlivosť a výchova sexuálne zneužívaného dieťaťa

Obsah

Na tomto odbornom jednodňovom seminári sa účastník dozvie:

  • ako definovať sexuálne zneužívanie

  • identifikovať symptómy sexuálneho zneužívania

  • o metódach používaných násilníkmi, ktorými nútia deti podriadiť sa ich praktikám

  • o pocitoch, ktoré sexuálne zneužívanie dieťaťa vyvoláva u dospelých

  • o pocitoch, ktoré môže mať sexuálne zneužívané dieťa voči človeku, ktorý ho zneužíval

  • o potrebe rešpektovať pocity dieťaťa voči násilníkovi

  • o vhodných reakciách a prístupoch k dieťaťu, ktoré bolo sexuálne zneužívané


Komu je určený

Vychovávateľom, pomocným vychovávateľom, profesionálnym náhradným rodičom, náhradným rodičom, odborným zamestnancom CDR


Lektor/lektori

PhDr. Monika Guľašová PhD.- psychológ, terapeut

Vedeniu worshopov a skupín so zameraním na sebarozvoj, zvládanie stresu a krízovú intervenciu sa venuje 10 rokov. Je lektorom PRIDE prípravy náhradných rodičov, v spoločnosti Úsmev ako dar sa venuje náhradným rodinám a rodinám v núdzi ako terapeut aj ako člen multidisciplinárneho tímu. Aktívne sa podieľa na svojpomocných skupinách a voľnočasových aktivitách pre náhradné rodiny na východnom Slovensku. Okrem psychológie má aj zdravotnícke vzdelanie.


Organizátor

Úsmev ako dar - Spoločnosť priateľov detí z detských domovov


Organizačné info

  • Termín: 20.6.2024

  • Čas: 8:30 - 13:30

  • Miesto: Košice, Centrum Dorka, Hemerkova 28