Vytvorené: pred mesiacom

Ponuka pre rodičov neverbálnych detí - ONLINE dotazník

Obvykle zverejňujeme pozvánky pre odborníkov. Tentokrát urobíme výnimku - pozvánka je určená primárne rodičom. Uvádzame ju ale z dôvodu, aby členovia odborných tímov mohli kurz doporučiť rodičom, ktorí to potrebujú. Možno sa však nájde aj člen podporného tímu v škole, ktorý takýto kurz potrebuje.

Obsah

Spôsob, ako zlepšiť komunikáciu s dieťaťom, ktoré nemôže hovoriť, existuje! Riešením môže byť posunkový jazyk.

V plánovanom kurze posunkového jazyka sa rodičia dozvedia, ako môžu lepšie porozumieť potrebám a želaniam svojho dieťaťa bez frustrácie a zúfalstva.

Prečo je vhodné zvážiť posunkový jazyk ako alternatívnu komunikáciu?

  • lepšie porozumenie dieťaťa

  • funkčná komunikácia s dieťaťom

  • podpora emocionálneho a intelektuálneho vývoja dieťaťa

  • menej frustrácie

  • podpora vzťahovej väzby

  • zlepšenie kvalitný života


Komu je určený

Kurz posunkovej reči je bude určený pre rodičov detí nielen s poruchou sluchu, ale aj detí s narušenou komunikačnou schopnosťou – deti s PAS, DMO, genetickým syndrómom, viacnásobným zdravotným znevýhodnením a iným vývinovým ochorením.

Organizátor

Občianské združenie Ave ProsperitA


Organizačné info

V tejto fáze chce organizátor pozvať rodičov, aby sa zamysleli nad komunikačnými potrebami svojho dieťaťa a svojimi vlastnými. Cieľom je vytvoriť malé skupiny rodičov (do 4 ľudí), s ktorými bude môcť lektorka pracovať a mať dostatok priestoru na zodpovedanie otázok a prácu s dieťaťom.

Od rodičov organizátori potrebujú vyplniť predbežný dotazník, aby mohli overiť ich záujem a získali informácie o konkrétnych potrebách, s ktorými môžu následne pomôcť. Na základe zozbieraných informácií budú záujemcovia kontaktovaní.

Viac informácií a dotazník nájdete na uvedenom linku. Pomôžte s prípravou lekcie posunkového jazyka presne podľa vašich požiadaviek.

 

12 jún -
31 december 2024
online, SK

Linky:

Ponuka pre rodčov neverbálnych detí - ONLINE dotazník