Vytvorené: pred 3 týždňami

Diagnostika neuromotorickej zrelosti klienta s logopedickými a emocionálnymi problémami

Obsah

Obsahom seminára je:

 • dozvedieť sa, aké sú signály nezrelej CNS v anamnéze klienta (dotazník),

 •  naučiť sa diagnostikovať väčšinu primitívnych reflexov a kompetentne odhadnúť mieru neuromotorickej nezrelosti klienta,

 • vedieť identifikovať oslabenie vestibulárneho systému,

 • naučiť sa súvislosti medzi jednotlivými pretrvávajúcimi reflexami a ich dopadmi na vývin reči a sociálno-emocionálnu oblasť,

 • zorientovať sa v dostupných neurovývinových intervenciách, sluchových tréningoch a  vedieť kompetentne odporučiť rodičovi doplňujúci typ stimulácie.


Komu je určený

Seminár je určený predovšetkým pre logopédov, psychológov a špeciálnych pedagógov.


Lektor/lektori

 • Mgr. Viera Lutherová - Psychologička, učiteľka, má skúsenosti s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Prevádzkuje súkromnú psychologickú poradňu BALANS v Kremnici, kde sa venuje individuálnej terapii detí s vývinovými poruchami, psychickými a akademickými ťažkosťami. Je certifikovanou odborníčkou pre INPP, pri práci s deťmi využíva MNRI® protokoly a iné neurovývinové metódy. Je konzultantka 4 levelu v neurosenzorickej stimulácii Tomatis®. Je členkou Inštitútu psychoterapie a socioterapie. Lektoruje psychoterapeutický výcvik v PCA prístupe a vzdelávací program Umenie socioterapie.


Organizátor

BALANS poradňa zdravého vývinu


Organizačné info

 • Na seminár sa prihlasujte výlučne emailom na adrese: viera.lutherova@balans.help.

 • Organizátor zabezpečuje vzdelávacie materiály, občerstvenie počas malých prestávok a osvedčenie o absolvovaní. Organizátor nezabezpečuje obedy. Vzdelávanie nie je akreditované ani certifikované.

 • Termín: 19.-20.jún 2024

 • Čas: 9:00 - 15:00

 • Miesto:  Knižnica Jána Kollára v Kremnici, Štefánikovo nam.33/40, Čitáreň

 • Prihlásenie: Na seminár sa prihlasujte výlučne emailom na adrese: viera.lutherova@balans.help.

 • Termín prihlásenia: do 19.júna 2024