Vytvorené: pred 2 týždňami

Postupy práce s rodinou pri rodičovskom konflikte

Obsah

Vďaka semináru sa účastník dozvie:

 • o príčinách vzniku rodičovského konfliktu

 • o potrebách dieťaťa pri rodinnom konflikte

 • ako efektívne pracovať s rodičmi a s deťmi pri rodinnom konflikte 

 • príprava dieťaťa na asistovaný styk


Komu je určený

Určené pre vychovávateľov, sociálnych pracovníkov, psychológov, riaditeľov, pedagógov a náhradných rodičov.


Lektor/lektori

Mgr. Magda Biznárová - psychológ, terapeut.

 • Absolventka Magisterského štúdia v odbore Psychológia na Univerzite Komenského v Bratislave.

 • Postgraduálne štúdium na Georgetown Univesity v USA a University of Stadtschlaining v Rakúsku.

 • Dlhodobý terapeutický výcvik TPO podľa Jiřiny Prekopovej.

 • Pracovné skúsenosti s psychiatrickým pacientmi, utečencami, ale aj bežnou populáciou: nezamestnanými, rodinami v kríze, študentmi a deťmi


Mgr. Karolína Jamečná -psychológ, terapeut.

Pôsobí ako psychológ a terapeut v rámci psychoterapeutického výcviku vzťahovej väzby. Vo svojej práci využíva prvky DDP, PRIDE a terapeutického rodičovstva. Pracuje s náhradnými rodinami, rodinami v kríze, má skúsenosti v práci s rodičovským konfliktom a rozvodovými rodinami


Organizátor

Úsmev ako dar - Spoločnosť priateľov detí z detských domovov


Organizačné info

 • Termín:18.6.2024

 • Čas: 10:00 - 13:00 hod

 • Miesto: Online Zoom

 • Vyplnením registračného formulára sa prihlasujete na webinár, ktorý sa koná 18.6.2024 od 10:00 do 13:00. Vaše prihlásenie je záväzné. Informácie o spôsobe platby získate po registrácii a najneskôr deň pred webinárom Vám organizátor zašle link na pripojenie. Platba na 1 účastníka 29,00 Eur

 • Termín prihlásenia - do 18.6.2024.


18 jún 2024
online, SK
EUR 29

Linky:

Postupy práce s rodinou pri rodičovskom konflikte