Vytvorené: pred 2 týždňami

Autoagresia III.: Experimentovanie s psychoaktívnymi látkami ako nástroj zapadnutia do partie v puberte

Obsah

Seminár priblíži účastníkovi dosah psychoaktívnych látok na organizmus dieťaťa a jeho metabolizmus, vnímanie partie u dieťaťa, rolu rodiča u dieťaťa v puberte, dostupnosť a trendy v experimentovaní s psychoaktívnymi látkami u detí v puberte. Urobí vhlaď do myšlienok a emócií dieťaťa v rámci tejto problematiky a vysvetlí aj možnosti podpory dieťaťa a jeho rodiny v tejto problematike. Súčasťou budú aj kazuistiky z praxe, ktoré ešte viac priblížia celú problematiku.


Komu je určený

Určené pre vychovávateľov, sociálnych pracovníkov, psychológov, riaditeľov, pedagógov, náhradných rodičov a širokú verejnosť


Lektor/lektori

PhDr. Monika Guľašová PhD.- psychológ, terapeut

Vedeniu worshopov a skupín so zameraním na sebarozvoj, zvládanie stresu a krízovú intervenciu sa venuje 10 rokov. Je lektorom PRIDE prípravy náhradných rodičov, v spoločnosti Úsmev ako dar sa venuje náhradným rodinám a rodinám v núdzi ako terapeut aj ako člen multidisciplinárneho tímu. Aktívne sa podieľa na svojpomocných skupinách a voľnočasových aktivitách pre náhradné rodiny na východnom Slovensku. Okrem psychológie má aj zdravotnícke vzdelanie.


Organizátor

Úsmev ako dar - Spoločnosť priateľov detí z detských domovov


Organizačné info

  • Termín:13.6.2024

  • Čas: 9:00 - 12:00 hod

  • Miesto: Online Zoom

  • Vyplnením registračného formulára sa prihlasujete na webinár, ktorý sa koná 13.6.2024 od 9:00 do 12:00. Vaše prihlásenie je záväzné. Informácie o spôsobe platby získate po registrácii a najneskôr deň pred webinárom Vám organizátor zašle link na pripojenie.

  • Platba na 1 účastníka 29,00 Eur.

  • Termín prihlásenia - do 13.6.2024