Vytvorené: pred 3 mesiacmi

Terapia hrou a filiálna terapia - inovačné vzdelávanie

Výcvikový program v rozsahu 120 hodín pre odborných zamestnancov  

Cieľ kurzu

Osvojiť si terapeutické zručnosti pri individuálnej práci s deťmi predškolského a mladšieho školského veku s využitím terapie hrou a filiálnej terapie, a to v prostredí bezpečného, prijímajúceho a empatického vzťahu.

Tvoriť ho budú teoretické vstupy, diskusie, skupinová práca, hranie rolí, ukážky videonahrávok z terapií, priama práca s detskými klientmi, kazuistiky, supervízie individuálne i skupinové, samoštúdium.

Vzdelávanie je zamerané na

  • teóriu (nedirektívna terapia, na dieťa zameraná terapia hrou, teória attachmentu, vývinová psychológia a psychopatológia, práca s rodičmi, filiálna terapia a pod.)

  • nácvik praktických zručností (stopovanie, reflektovanie, prejavenie porozumenia, štrukturovanie, facilitujúce výroky, práca s emóciai, zadávanie hraníc a pod.)

  • supervíziu terapie hrou a filiálnej terapie

Komu je určený

  • pre psychológov, špeciálnych pedagógov, liečebných pedagógov, sociálnych pracovníkov, sociálnych pedagógov…

Organizačné info

  • Vzdelávanie je schválené Ministerstvo školstva ako inovačné vzdelávanie.

20 február -
21 február 2024
Košice, SK
EUR 115

Linky:

Terapia hrou a filiálna terapia - inovačné vzdelávanie