Vytvorené: pred rokom

Včielka má už 8 rokov - blahoželáme!

Včielka má už 8 rokov - blahoželáme!

foto Včielka

Prinášame vám rozhovor so spoluzakladateľom Včielky Michalom Hudečkom o vzdelávacej aplikácii, vyvíjanej odborníkmi z oblasti školstva a porúch učenia.

Aj vďaka "kamarátstvu" Nášho Pokladu s aplikáciou Včielka poznajú túto jedinečnú pomôcku mnohí pedagogickí a odborní pracovníci v slovenských školách a poradniach, ale aj rodičia našich žiakov. Už neuveriteľných osem rokov pomáha okrem detí v českých školách aj u nás na Slovensku. Základom aplikácie je práve slovenský jazyk, no k dispozícii je aj matematika a cudzie jazyky.

Ako Včielka začínala a kam sa za 8 rokov vývoja posunula?

Keď sme v roku 2014 začínali s vývojom aplikácie, spoliehali sme sa na jednoduché digitálne cvičenia a grafiku. Za 8 rokov sa nám tento prístup osvedčil a pokračujeme v ňom aj ďalej. Expandovali sme do mnohých krajín a stále vyvíjame ďalšie jazykové verzie. V roku 2022 sme spustili sekciu matematiky a začali sme pilotné projekty v Nemecku, Poľsku, Švédsku, Izraeli, Slovensku, Rumunsku a Veľkej Británii.

Čo odlišuje aplikáciu Včielka od konkurencie?

Včielku sme vyvíjali s cieľom, aby to nebola iba precvičovacia aplikácia, ale aj vyučovacia. Veríme, že sa nám to darí aj s pedagogičkou  PaedDr. Renatou Wolfovou, ktorá vytvára všetky cvičenia podľa odborných postupov. Tvorbu zvukov sme zase zverili do rúk logopéda. Vďaka odborníkom v našom tíme je aplikácia vhodná aj pre deti so špecifickými poruchami učenia a s odlišným materinským jazykom. Pre tieto deti je vhodná aj funkcia dvojjazyčných inštrukcií.

V neposlednom rade pravidelne usporiadávame vzdelávacie semináre, ktoré sú pre pedagógov zadarmo. Pozvánky na ne často nájdete práve aj na stránke Náš Poklad.

Čo Vás poháňa vpred?

Našou motiváciou je mať aplikáciu, ktorá deti nielen zabáva, ale aj učí. Neexistuje mnoho aplikácií, ktoré kladú výučbu na prvé miesto - pred zábavu. Faktom je, že ak sa v škole nenaučíte biológiu, nie je to ideálne, no viete s tým žiť. Ale ak sa nenaučíte správne čítať, skomplikuje vám to celý život. Pre tento dôvod máme veľmi kvalitne prepracované časti na čítanie, kde je možnosť rôznych nastavení, presne podľa potrieb dieťaťa.

Kde všade Včielka pomáha?

Ako som spomínal už v predošlej otázke, aplikáciu využívajú ľudia v mnohých krajinách, najnovšie je to Chorvátsko a Švédsko. Okrem verejných škôl má naša aplikácia zastúpenie aj v súkromných zariadeniach alebo v centrách poradenstva a prevencie.

Kompletný zoznam kde všade aplikácia na Slovensku pomáha je k dispozícii tu.

Včielka pomáha aj v rôznych neziskových organizáciách, napríklad Človek v ohrození, Armáda spásy a iné.