Adresár

Centrum poradenstva a prevencie CPP

Od 1.1.2023 transformáciou poradenského systému vzniká nová sieť poradní. Z predchádzajúcich centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a centier špeciálno-pedagogického poradenstva sa stávajú nové centrá poradenstva a prevencie (CPP) alebo špecializované centrá poradenstva a prevencie (ŠCPP).

Centrum poradenstva a prevencie (CPP)

CPP bude vykonávať väčšinu odborných činností okrem vysokošpecializovaných. Preberá doterajšie odborné činnosti Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) aj Centier špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP).

Čo realizuje CPP

  • diagnostiku, reedukáciu, rehabilitáciu a preventívne programy

  • novinkou je koordinovaná multidisciplinárna starostlivosť, tá bude zabezpečovaná rovnako pre deti so zdravotným postihnutím, ako aj pre každé dieťa bez obmedzenia diagnózy

  • realizuje 3.a 4.stupeň podpory z päťstupňového modelu podpory

Ako sa dieťa dostane do CPP

Do CPP sa dieťa, alebo žiak dostane podobne ako doteraz - na žiadosť zákonného zástupcu, pediatra, riaditeľa školy, odborných lekárov a zdravotníckych pracovníkov, alebo na základe vlastnej žiadosti, ak je plnoletý.

Sieť poradní CPP po 1.1.2023

  • nájdete tu

CPPPaP, Banská Bystrica
CPPPaP, Banská Štiavnica
CPPPaP, Bardejov
CPPPaP, Bratislava - Nové Mesto
CPPPaP, Bratislava-Dúbravka
CPPPaP, Bratislava-Petržalka
CPPPaP, Bratislava-Ružinov
CPPPaP, Bratislava-Staré Mesto
CPPPaP, Brezno
CPPPaP, Bytča
CPPPaP, Bánovce nad Bebravou
CPPPaP, Detva