Vytvorené: pred 5 rokmi

Stimulačné metódy

Ak by sme hľadali slovo stimulácia vo výkladových slovníkoch, dočítali by sme sa, že toto slovo vyjadruje okrem iného aj podnecovanie k vyšším výkonom, popud či dráždenie organizmu. Stimul je vonkajší podnet, vonkajšia pohnútka k reagovaniu, ku konaniu  a je podstatou stimulovania. Často sa spája so slovom motivácia. 

V stimulačných programoch sa teda obvykle využívajú rôzne vonkajšie stimuly, podnety k cielenému pôsobeniu na prežívanie alebo konanie človeka.   

Takáto stimulácia môže byť tak pozitívna, ako aj negatívna. Pozitívna je založená na posilňovaní formou odmeny, pochvaly, prežívania príjemných pocitov, či perspektívy úspechu. Negatívna zasa na posilňovaní formou hrozby neúspechu, trestu, dôsledku, pokarhania, prežívania negatívnych, nechcených pocitov a dôsledkov a pod.