Vytvorené: pred 5 rokmi

Špecifické techniky pri autizme

Autizmus, pervazívne poruchy, poruchy z autistického spektra, aspergerov syndróm, vysokofunkčný autizmus  - to sú dnes pomerne často skloňované pojmy, spájajúce sa s diagnózou, o ktorej sme toho ešte v nie tak dávnej minulosti veľa nevedeli. 

Tak diagnostika, ako aj terapie a výchovné postupy sú pri poruchách z autistického spektra aj dnes často ešte len v začiatkoch, rozvíjajú sa, naberajú na dynamike. Poznanie o tejto problematike je však deň zo dňa bohatšie, preto sa na našich stránkach budeme snažiť priniesť informácie aj z tejto zaujímavej oblasti.