Adresár

Špeciálne základné školy

Čo robia
Špeciálne školy zabezpečujú vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v prípade, že im ich postihnutie nedovoľuje vzdelávať sa v bežnej škole, alebo je pre nich vzdelávanie v takejto škole vhodnejšie.

Dnes sa rodič dieťaťa so špeciálnymi potrebami môže rozhodnúť (aj na základe odporúčaní odborníkov), či chce aby jeho dieťa bolo vzdelávané v bežnej škole (napr. formou integrácie či zaradením do špeciálnej triedy, ak má bežná škola takúto zriadenú), alebo v špeciálnej škole. Tieto sú obvykle zriadené podľa konkrétneho druhu znevýhodnenia, postihnutia (napr. škola pre nevidiacich, pre nepočujúcich, pre telesne postihnutých a pod.)

V špeciálnych školách sa postupuje špeciálnymi metódami a formami, s využívaním špeciálnych kompenzačných pomôcok. Učia v nich špeciálni pedagógovia.
Zriadené sú špeciálne materské, základné aj stredné školy, špeciálne odborné učilištia a praktická škola.

Bližšie informácie napr. tu.