Adresár

Špecializované centrum poradenstva a prevencie ŠCPP

Od 1.1.2023 transformáciou poradenského systému vzniká nová sieť poradní. Z predchádzajúcich centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a centier špeciálno-pedagogického poradenstva sa stávajú nové centrá poradenstva a prevencie (CPP) alebo špecializované centrá poradenstva a prevencie (ŠCPP).

Špecializované centrum poradenstva a prevencie (ŠCPP)

ŠCPP nahradí doterajšie centrum špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP). Bude pracovať s deťmi so zdravotným postihnutím.

Čo realizuje ŠCPP

  • realizuje viaceré vysokošpecializované odborné činnosti

  • realizuje 5.stupeň podpory z päťstupňového modelu podpory

Ako sa dieťa dostane do ŠCPP

Do špecializovaných centier sa dieťa dostane na základe odporúčaní CPP, alebo pediatra, či lekára so špecializáciou.

Sieť poradní ŠCPP po 1.1.2023

  • nájdete tu

CŠPP ako súčasť Liečebno - výchovného sanatória, Košice - Barca
CŠPP ako súčasť Odborného učilišťa internátneho, Snina
CŠPP ako súčasť Spojenej školy Jána Vojtaššáka internátnej, Levoča
CŠPP ako súčasť Spojenej školy Pavla Sabadoša internátnej, Prešov
CŠPP ako súčasť Spojenej školy internátnej, Bratislava-Nové Mesto
CŠPP ako súčasť Spojenej školy internátnej, Humenné
CŠPP ako súčasť Spojenej školy internátnej, Michalovce
CŠPP ako súčasť Spojenej školy internátnej, Stará Ľubovňa
CŠPP ako súčasť Spojenej školy internátnej, Svidník
CŠPP ako súčasť Spojenej školy internátnej, Trebišov
CŠPP ako súčasť Spojenej školy internátnej, Vranov nad Topľou
CŠPP ako súčasť Spojenej školy internátnej, Ždaňa