Vytvorené: pred mesiacom

Záškoláctvo a jeho právne postihovanie po aktuálnych legislatívnych zmenách

Problematika právneho postihovania záškoláctva po novom zahŕňa nielen základné školy ale aj materské školy v súvislosti s povinným predprimárnym vzdelávaním. Nerešpektovanie zákonných povinností zo strany riaditeľov škôl môže znamenať ich pracovnoprávny postih . Lektor na seminári uvedie, ako rešpektovať platný právny stav zo strany obcí, školských úradov, základných a materských škôl. Súčasťou rozsiahlych materiálov pre účastníkov seminára budú aj vzory rozhodovacej činnosti ako aj vzory pre školy.

V rámci celého Slovenska realizovala prokuratúra od roku 2010 previerky na obciach a základných školách a prednáška reaguje aj na konkrétne zistenia a nedostatky, ako sa ich vyvarovať.


Pre koho

Pri postihovaní záškoláctva v priestupkovom a trestnom konaní sa jedná o delenú kompetenciu medzi základnou resp. materskou školou a obcou a preto je prednáška vhodná tak pre školy ako aj pre obce. Náplňou prednášky budú konkrétne príklady, kde došlo k pochybeniam, ako správne postupovať pri aplikácii jednotlivých právnych predpisov

  • riaditelia/ riaditeľky, zástupcovia/ zástupkyne škôl, zamestnanci zriaďovateľov MŠ, ZŠ s MŠ, zamestnanci miest, obcí a školských úradov, ostatní záujemcovia o túto problematiku

 


Program

1. Kompetencie riaditeľa základnej školy

2. Kompetencie obce

3. Priestupková zodpovednosť za vymeškanie školskej dochádzky

4. Trestnoprávna zodpovednosť za vymeškanie školskej dochádzky

5. Priestupkové konanie na obci – vzory

6. Konkrétne aplikačné problémy z praxeLektor

JUDr. Marián Hoffmann, PhD.


Organizačné info

  • Termín

  • 14. február 2024, Začiatok: 09:00 (Webinár)

  • 15.-21. február 2024, Začiatok: 09:00

  • (Videoseminár)

14 február -
21 február 2024
on-line, SK
EUR 42

Linky:

Záškoláctvo a jeho právne postihovanie po aktuálnych legislatívnych zmenách