Vytvorené: pred 9 mesiacmi

Pokuta za záškoláctvo od budúceho roku

Pokuta za záškoláctvo od budúceho roku

https://pixabay.com/sk/photos/be%c5%bea%c5%a5-chlapec-vonkaj%c5%a1ie-1822566/

Od začiatku budúceho roka sa na Slovensku zavedie nový postup postihovania záškoláctva pri plnení povinnej školskej dochádzky a povinného predprimárneho vzdelávania. Vyplýva to z novely zákona o financovaní voľného času dieťaťa.

Pokutu za záškoláctvo bude možné uložiť opakovane aj každý mesiac

Zdroj: SITA (28.11.2022)

Od začiatku budúceho roka sa na Slovensku zavedie nový postup postihovania záškoláctva pri plnení povinnej školskej dochádzky a povinného predprimárneho vzdelávania.

Pokutou sa po novom nebude postihovať len neprihlásenie dieťaťa na povinnú školskú dochádzku alebo neospravedlnené vynechanie viac ako 60 vyučovacích hodín počas školského roka, ale aj také isté konanie rodiča vo vzťahu k povinnému predprimárnemu vzdelávaniu.

Postihovať sa budú aj prípady vynechania viac ako 15 hodín školského vyučovania do mesiaca a vynechania viac ako 5 dní do mesiaca v prípade povinného predprimárneho vzdelávania. Vyplýva to z novely zákona o financovaní voľného času dieťaťa, ktorú popísala prezidentka SR. Novelu do parlamentu predložili poslanci Národnej rady SR za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Milan Vetrák a Lukáš Kyselica.

„Na rozdiel od súčasnosti bude pokutu za takéto porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona možné uložiť aj opakovane, aj každý mesiac, spodná hranica pokuty nebude 0 eur, ale najmenej 30 eur, čo zodpovedá polovici sumy prídavkov na dieťa navýšenej od 1. januára 2023,“ uviedli poslanci za hnutie OĽaNO. Keďže rodič môže okrem prídavku na dieťa dostávať aj príplatok k prídavku na dieťa, sankcia by v prípade poberania oboch sociálnych dávok mala byť vyššia ako 20 eur, čo sa ponecháva na zváženie správnemu orgánu, ktorý bude sankciu ukladať. „Navrhovaný sankčný systém nemá byť odstrašujúci, ale naopak, motivačný, s cieľom neprichádzať o časť príjmu zo strany zákonného zástupcu dieťaťa, ale snažiť sa nezanedbávať povinnú výchovu a vzdelávanie detí,“ tvrdia poslanci Vetrák a Kyselica.

V súčasnosti je záškoláctvo podľa poslancov postihované pokutou pre rodiča. Riaditeľ školy povinne oznamuje, že dieťa neospravedlnene vynechalo určitý počet hodín do mesiaca, resp. určitý počet dní do mesiaca, obci, ako aj príslušnému orgánu štátnej správy. Obec je povinná uložiť pokutu až do výšky 331,50 eura rodičovi, ak si dieťa neplní riadne povinnú školskú dochádzku tak, že neospravedlnene vynechá viac ako 60 hodín počas jedného školského roka. „Týmto spôsobom je v súčasnosti postihované len záškoláctvo pri plnení si povinnej školskej dochádzky, nie však aj záškoláctvo pri plnení si povinného predprimárneho vzdelávania,“ upozorňujú poslanci za hnutie OĽaNO. Okrem ukladania pokút obcou sa určuje osobitný príjemca, ktorému sa namiesto rodiča vyplácajú prídavky na dieťa a ktorý je povinný ich použiť na výživu, výchovu a starostlivosť o dieťa. Osobitným príjemcom prídavku na dieťa môže byť obec, prípadne komunitné centrum alebo terénni pracovníci. Takto nastavený systém záškoláctva podľa poslancov za hnutie OĽaNO vôbec nerozlišuje, či ide o pravé záškoláctvo, záškoláctvo s klamaním rodičov alebo záškoláctvo s vedomím rodičov.

zdroj tu