Vytvorené: pred 3 mesiacmi

Vzdělávání žáků s autismem a lehkým mentálním postižením na ZŠ - konferencia

Konferencia Špeciálno-pedagogického centra a zariadenia ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov pri NAUTIS Praha. Tentoraz bude témou konferencie vzdelávanie žiakov s autizmom a ľahkým mentálnym postihnutím v ZŠ.


Konferencia sa bude venovať týmto témam:


 • vzdelávanie žiakov s PAS a LMP na rôznych typoch škôl

 • zaradenie do bežných/špeciálnych škôl

 • podpora začlenenia do kolektívu

 • spoločné vzdelávanie v bežných školách, efektívne využívanie podporných opatrení

 • hodnotenie žiakov s LMP

 • výstupy vzdelávania – minimálna odporúčaná úroveň

 • možnosti ďalšieho vzdelávania a sociálnej podpory po ZŠ


Organizačné info

 • prezenčne, adresa konania: Provincie bratří františkánú, Jungmannovom nám. 753/18, Praha 1

 • čas konania: od 9:30 do 16:00 hod.

Cena konferencie:

 • Pri prihlásení do 31. 1. 2024: 3 200 Kč

 • Pri prihlásení do 29. 2. 2024: 3 500 Kč

 • Pri prihlásení od 1. 3. 2024

 • Potom: 3 700 Kč