Vytvorené: pred 5 mesiacmi
Využívanie edukačno-behaviorálnej intervencie pri práci s deťmi s PAS
Séria školení o využívaní edukačno-behaviorálnej intervencie pozostáva z troch modulov: 
  • MODUL 1 „Teoretické východiská“ 
  • MODUL 2 „Vytváranie intervenčného programu“ 
  • MODUL 3 „Priama práca s dieťaťom“

Cieľ MODULU 1- „Teoretické východiská“ 
Oboznámiť účastníkov so základnými princípmi behaviorálnej metodiky, spojených s praktickými možnosťami ich využitia v starostlivosti o deti s poruchou autistického spektra (PAS).
Obsahuje vysvetlenie teoretických pojmov, ako aj praktické zážitkové cvičenia, prípravu a nácvik motivačného systému, základné princípy učenia, ktoré sú využívané pri rozvíjaní vývinových oblastí dieťaťa s PAS a pri učení nových zručností.
Absolvent MODULU 1 získa vedomosti o princípoch a zásadách metodiky behaviorálnej intervencie a terapie, možnostiach jej aplikácie u detí s PAS, taktiež získa vedomosti, ako vytvárať pre dieťa individuálny motivačný systém, ako a kedy poskytovať prompty a naučí sa analyzovať problémové správanie. Okrem teoretického základu si účastník semináru zážitkovou formou vyskúša, ako pomaly odnímať prompty, kedy je správne dieťa odmeniť a čo vlastne posilňujeme v správaní dieťaťa. V jednotlivých praktických cvičeniach sa zaškolí, ako učiť jednotlivé zručnosti a akú metodiku a spôsob učenia treba používať. V rámci školenia budú využívané videoukážky. MODUL 1 sa realizuje v dvoch na seba nadväzujúcich častiach A a B. Absolvovanie Modulu 1 je podmienkou k účasti na ďalších moduloch. 

Termíny ďalších modulov
  • MODUL 2  - 15.-16.11.2019 
  • MODUL 2A -13.-14. 03. 2020
  • MODUL 2B - 03.-04. 04. 2020 
  • MODUL 2C - 23. alebo 30. 05. 2020 
  • MODUL 3 - od septembra 2020 na základe dohody 

Lektori
Mgr. Oľga Rajecová  - vyštudovala liečebnú pedagogiku na PdF UK v Bratislave. Práci s deťmi s autizmom sa venuje od roku 2002, v centre Andreas pôsobí ako odborná pracovníčka od roku 2013. V roku 2014 ukončila intenzívny medzinárodný 1 ½ ročný výcvik v metodike ABA (45 hodín teórie, 160 hodín praktického cvičenia a 150 hodín supervízie). Naďalej pracuje pod supervíziou Dr. Anny Budzynskej, certifikovanej ABA terapeutky z IWRD (Inštitút pre rozvoj dieťaťa) v Gdaňsku.
Mgr. Veronika Pospíšilová - vyštudovala psychológiu na FF UCM v Trnave. Práci s deťmi s autizmom sa venuje od roku 2008, v centre Andreas pôsobí ako psychologička od roku 2010. V roku 2014 ukončila medzinárodný 1 ½ ročný výcvik v metodike ABA (45 hodín teórie, 40 hodín praktického cvičenia a 84 hodín supervízie). 
18 október -
19 október 2019
Bratislava, SK
EUR 180

Linky:

Využívanie edukačno-behaviorálnej intervencie pri práci s deťmi s PAS

O nás Tipy Podmienky