Vytvorené: pred mesiacom

Ročný kurz metódy INPP, terapie neuromotorickej nezrelosti detí a mladistvých

Intervenčná metóda INPP je osvedčený, medzinárodne využívaný a evaluovaný koncept využívajúci anamnézu, skríning a súbor INPP cvikov, ktoré sú mimoriadne užitočné pre deti a mladistvých, ale aj pre dospelých, ktorí vykazujú neuromotorickú nezrelosť (mimo iného v podobe pretrvávajúcich primitívnych reflexov), táto je signifikantným faktorom ovplyvňujúcim ťažkosti v učení, správaní, podávaní výkonu, ale aj pri mnohých emočných ťažkostiach.


Organizačné info

  • Vzdelávanie je rozdelené na 4 moduly po 5 až 6 dní v priebehu 12 až 14 mesiacov (celkový rozsah vzdelávania je 170 hodín) a 3 praktické fázy, ktoré slúžia samoštúdiu, aplikácii obsahov vzdelávania, súčasťou je aj vypracovanie prípadových štúdií a záverečnej práce.

  • Priebežné výstupy sú predpokladom účasti na ďalšom module vzdelávania (celkový rozsah praktickej fázy je cca. 500 hodín).

  • Prednáškový jazyk nemčina s konzekutívnym tlmočením do slovenského jazyka.

  • cena: 750- eur je za jeden modul vzdelávania