Vytvorené: pred 3 mesiacmi

Ako vysvetliť rodičom mentálne postihnutie dieťaťa a jeho dopad na učenie

Ako vysvetliť rodičom mentálne postihnutie dieťaťa a jeho dopad na učenie

Ilustračná fotografia, Pixaby, licencia

Špeciálny pedagóg často stojí pred otázkou, ako zrozumiteľne vysvetliť rodičom, prečo ich dieťa s mentálnym postihnutím potrebuje v škole upraviť učivo, prečo sa nezvládne naučiť toľko, koľko jeho ostatní bežní rovesníci.
Keď ideme variť polievku, vyberáme si taký veľký hrniec, koľko polievky chceme navariť, prípadne o niečo väčší, aby nám polievka nevykypela a aby sme ju uvarili pohodlne. Jednoducho – primeraný. V malom hrnci veľa polievky nenavaríme.  Ak chcem 10 litrov polievky, musím mať najmenej 10-litrový hrniec. V päťlitrovom to nepôjde. 
 

Základná škola má štandardne nastavený (štátom určený) rozsah  a obsah vzdelávania tak, aby obrazne „navarila najmenej 10 litrov polievky“.  To zvládnu teda len žiaci, ktorí majú mentálnu kapacitu (hrniec) aspoň 10 litrov a viac. Tí čo majú 10-litrový, budú variť „tak akurát“, na doraz, možno už nebudú môcť veľmi „dochucovať“, lebo sa tam viac nevmestí. Možno budeme musieť variť pomalšie, na menšom ohni a možno občas aj „vykypí“, odparí sa a budeme musieť znovu trochu dolievať, znovu prichucovať. Tí šťastnejší, ktorí dostali hrniec napríklad 13- litrový, budú môcť variť pohodlne, s rezervou, možno aj na „väčšom, prudšom ohni“ a teda rýchlejšie, pokojne aj doložia ingrediencie navyše (samozrejme s podmienkou, že budú chcieť, že sa neuspokoja len s desiatimi litrami ! ). 
 
Ale sú aj deti, ktorým bol dopriaty menší hrniec, dajme  tomu len 5-litrový. Väčší jednoducho nemajú. U nich 10 litrov polievky nenavaríme, to nepôjde. Môžeme variť najviac 5 litrov, a pekne pomaly, opatrnejšie, aby „nevykypelo“. Keď sa pri tom pomalom varení voda odparí, možno budeme musieť aj znovu trochu doliať, znovu dochutiť..... 
Pre nich je určený obsah a rozsah vzdelávania špeciálnych škôl pre žiakov s mentálnym postihnutím, ktorý je nastavený práve tak, aby sme mohli pohodlne tých 5 litrov navariť. Preto žiak s mentálnym postihnutím –  či už bude vzdelávaný v špeciálnej škole alebo aj začlenením do bežnej triedy základnej školy – bude variť len 5 litrov polievky. Bude mať upravený obsah a rozsah vzdelávania tak, aby dokázal navariť toľko, na koľko má kapacitu.  Našou povinnosťou ako pedagógov je navariť tú polievku tak, aby nekypela, aby bola chutná a dala sa jesť (aby sa dieťa vedelo uplatniť v praktickom živote v najvyššej možnej miere). 
 
Určenie, aký veľký je „hrniec“ dieťaťa, akú má mentálnu kapacitu,  patrí do rúk psychológa. Vie to zistiť inteligenčnými testami. 
Nastaviť potom primeraný obsah a rozsah (podľa kapacity hrnca) a určiť správny recept (postup, metódy, pomôcky ktoré budeme k vareniu potrebovať)  pomáha špeciálny pedagóg.

Ilustračná fotografia, Pixaby, licencia