Vytvorené: pred mesiacom

Aj špeciálny pedagóg si zaslúži vianočný darček

Aj špeciálny pedagóg si zaslúži vianočný darček
Sme hrdí na to, že v týchto dňoch vyšla prvá knižka pod logom Náš Poklad - Čítacie rozcvičky pre budúce čitateľské hviezdičky.

Príbeh knižky je celkom jednoduchý - pracovné listy začali vznikať s minuloročným nástupom dištančného vzdelávania a s neustálymi telefonickými alebo on-line otázkami rodičov (vtedy v pozícii učiteľov), ako majú pomôcť svojmu dieťaťu naučiť sa čítať, keď to nejde.

Naše rozcvičky sú určené pre všetky deti na zlepšovanie TECHNIKY čítania, na vytvorenie dynamického stereotypu čítania.

Určené sú predovšetkým deťom:

 • s pomalým osvojovaním čitateľských návykov

 • so slabými či nesprávnymi čitateľskými návykmi, so zaostávaním v technike čítania

 • pre tie, ktoré musia na proces čítania vynaložiť množstvo úsilia z akýchkoľvek dôvodov, pre tzv. "bojujúcich čitateľov"

 • deťom s dyslexiou

 • pri ťažkostiach v plynulosti čítania

 • ako prevencia u detí s rizikom porúch učenia

 • na odstraňovanie fixovanej alebo fixujúcej sa techniky tichého dvojitého čítania

 • pri dlhodobom zotrvávaní na slabikovaní

 • ale aj ako cvičenia na opakovanie či zlepšovanie techniky čítania z akýchkoľvek dôvodov

 • môžu byť pomôckou pre deti s poruchami okulomotoriky (napr.pri DMO) alebo pri poruchách binokulárneho videnia

 • pri oneskorenom vývine reči

 • za určitých podmienok pod vedením logopéda aj pre deti s artikulačnými ťažkosťami

 • štruktúrovanosť cvičení do tabuliek vyhovuje aj deťom s poruchou pozornosti a žiakom s poruchami z autistického spektra

 • môžu byť podporou tiež pre deti z inojazyčného prostredia či z minoritných skupín

 • pre deti, ktoré slabo ovládajú štátny jazyk alebo majú už nadobudnuté čitateľské návyky v inom jazyku

Rozcvičky nie sú viazané na vek, školský ročník, na stupeň zaškolenia, ale výlučne na stupeň čitateľskej vyspelosti žiaka. Ten určuje, od ktorých cvičení je možné začať, aj ktoré cvičenia použiť.

Okrem kompletnej metodiky, ako s knihou pracovať, obsahuje 26 pracovných listov, malý plagátik na podporu rozlišovania "b-d" a stránku so šiestimi rôznymi čítacími okienkami na vystrihnutie.

Špeciálny pedagóg môže rozcvičky používať sám - na intervenciách v poradni či v škole - ale aj knižku ponúknuť rodičovi, ktorý s ňou môže priamo pracovať so svojim dieťaťom (po zaškolení, ale pokojne aj podľa pokynov v metodike).

Knižka sa zatiaľ predáva v predpredaji iba formou mailovej objednávky na riaditelstvo@euporadna.sk, alebo kontakt@naspoklad.sk.

Cena je 19€ + poštovné a balné.

Záujemcov prosíme o uvedenie nasledovných údajov v objednávke:

 • adresa fakturačná

 • adresa doručenia (ak je iná ako fakturačná)

 • kontaktné telef.číslo (potrebné pre kuriéra alebo oznámenie z pošty)

 • počet objednaných kusov

 • spôsob ako si prajete realizovať platbu

  • vystavením a zaslaním faktúry mailom (tovar následne odošleme po pripísaní vašej platby na náš účet) - uveďte či si prajete dodať následne poštou alebo kuriérom

  • dobierkou kuriérom

  • dobierkou poštou

V priebehu januára by mal už byť funkčný náš nový e-shop, cez ktorý objednávanie aj platby pôjdu automaticky.

Ďakujeme za pochopenie a prajeme vám veľa úspechov s našou knižkou.