Príbeh vzniku tejto stránky začal celkom jednoducho – záujmom šikovného a tvorivého syna o prácu jeho mamy a naopak.

Tvorba stránky do dnešnej podoby už taká jednoduchá nebola. Predstavuje takmer tri roky vzájomných rozhovorov, hľadania, tvorivosti, nápadov, návrhov a najmä práce vo voľnom čase. Vznikla zo šikovnosti syna a z lásky mamy k svojej práci. A tak je výsledkom (dúfajme) mladého, tvorivého a moderného ducha a celoživotných skúseností a vedomostí.

Verím, že pomôže tým, ktorí majú – tak ako ja – radi špeciálnu pedagogiku a zároveň sa cítia často stratení v mori vedomostí, informácií, pojmov a postupov, ktoré prácu špeciálnych pedagógov sprevádzajú.

Tak ako mne priniesla a prináša tvorba stránky radosť z práce, tak nám spoločne – mame aj synovi – nech prináša hrdosť na naše dielo.

Ďakujem ti, Ondrej, tvoj podiel je podstatný.

Čáry-máry a triky pri deťoch s ADHD - odporúčajte rodičom

27 január 2021
on-line, SK
A čo zrak "prvoškoláka"?

A čo zrak "prvoškoláka"?

Zrak je základný kanál, ktorým sa informácie dostávajú do nášho mozgu. Pri zápise do školy je preto informácia o zraku dieťaťa jednou z tých najdôležitejších.

Učení zABAvou

29 apríl -
1 júl 2021
on-line, SK
CZK 8500

Učení zABAvou

4 február -
22 apríl 2021
on-line, SK
CZK 8500

Školská fóbia, úzkosť a strach u detí

3 február 2021
on-line, SK
EUR 65

On-line poradňa pre deti s poruchami príjmu potravy

"Nie len dospievajúci či dospelí, ale aj malé deti mávajú ťažkosti s jedlom, ktoré môžu často viesť až k poruchám príjmu potravy. Nová on-line poradňa je pripravená poradiť a pomôcť. Uložte si kontakt do svojej pokladničky na Poklade."

Desať pravidiel pre správny rozvoj reči u predškolákov

"Desať tipov, ktoré môžete odporúčať rodičom predškolákov na rozvoj (nielen) reči pred vstupom do školy."
Reč dieťaťa a nástup do školy

Reč dieťaťa a nástup do školy

Mnohé deti, ktoré pôjdu onedlho rodičia zapísať do prvého ročníka, nemajú ešte stále dostatočne čistú reč. Nevedia vyslovovať všetky hlásky, niektoré zamieňajú za iné, šušlú, komolia slová. Môže to mať dopad na budúcu úspešnosť prváčika v škole?

Školský špeciálny pedagóg a zápisy prvákov

Školský špeciálny pedagóg a zápisy prvákov

Už čoskoro sa začnú zápisy predškolákov do prvých ročníkov základných škôl. Aj keď momentálne nevieme, ako budú v dnešnej Covid-ovej situácii vyzerať, jedno je isté: v živote dieťaťa a veru často aj rodiča nastane od ďalšieho školského roku veľká zmena.

Povinné predprimárne vzdelávanie je tu !

"Od 1.1.2021 sa úpravou školského zákona 245/2008 Z.Z.z. zrušil inštitút odkladu začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky aj dodatočného odkladu. Pozrite najčastejšie otázky a odpovede ministerstva na tému povinného predprimárneho vzdelávania !"

Kvalifikačné vzdelávanie pre pedagogických asistentov

"Mať v školskom tíme odborne vyškolených asistentov je výhoda a veľká pomoc. Odovzdajte informáciu o možnosti kvalifikačného vzdelávania pedagogických asistentov vo svojej škole."

Kurz KUHAD - dištančnou formou ONLINE

26 február 2021
on-line, SK
EUR 83

Kurz KUMOT - dištančnou formou ONLINE

13 február 2021
on-line, SK
EUR 99

Kurz KUPOZ - dištančnou formou ONLINE

5 február 2021
on-line, SK
EUR 99

Kurz KUPREV - dištančnou formou ONLINE

16 január 2021
on-line, SK
EUR 99
Školská zrelosť ako dozrievanie v záhrade

Školská zrelosť ako dozrievanie v záhrade

Ako môžeme vnímať školskú zrelosť či nezrelosť dieťaťa? To je častá otázka, s ktorou sa rodičia obracajú na školských či poradenských špeciálnych pedagógov alebo psychológov.

Šlabikár Virgovičová 2.diel, on-line

"Viete že šlabikár pre 1.ročník od Virgovičovej je aj v on-line verzii? Má dva diely a možno ho využijú aj školskí špeciálni pedagógovia."

Šlabikár Virgovičová 1.diel, on-line

"Viete že šlabikár pre 1.ročník od Virgovičovej je aj v on-line verzii? Má dva diely a možno ho využijú aj školskí špeciálni pedagógovia."

Práca s párom a rodinou

11 január -
12 január 2021
on-line, SK
EUR 40
15-krát "ŽE" pri vzdelávaní dieťaťa s mentálnym postihnutím

15-krát "ŽE" pri vzdelávaní dieťaťa s mentálnym postihnutím

Vzdelávanie dieťaťa s mentálnym postihnutím v bežnej základnej škole je pre školu obvykle organizačne náročný, ale nie nerealizovateľný proces. Nesmieme však zabudnúť na to, ŽE: