Príbeh vzniku tejto stránky začal celkom jednoducho – záujmom šikovného a tvorivého syna o prácu jeho mamy a naopak.

Tvorba stránky do dnešnej podoby už taká jednoduchá nebola. Predstavuje takmer tri roky vzájomných rozhovorov, hľadania, tvorivosti, nápadov, návrhov a najmä práce vo voľnom čase. Vznikla zo šikovnosti syna a z lásky mamy k svojej práci. A tak je výsledkom (dúfajme) mladého, tvorivého a moderného ducha a celoživotných skúseností a vedomostí.

Verím, že pomôže tým, ktorí majú – tak ako ja – radi špeciálnu pedagogiku a zároveň sa cítia často stratení v mori vedomostí, informácií, pojmov a postupov, ktoré prácu špeciálnych pedagógov sprevádzajú.

Tak ako mne priniesla a prináša tvorba stránky radosť z práce, tak nám spoločne – mame aj synovi – nech prináša hrdosť na naše dielo.

Ďakujem ti, Ondrej, tvoj podiel je podstatný.

Jak nejlépe přistupovat k dítěti s vývojovou dysfázií

13 máj 2021
on-line, CZ
CZK 250

Jak na mluvení a komunikaci u dětí v mateřské škole

3 jún 2021
on-line, CZ
CZK 990

Využitie vzťahu a vzťahových metód pri problémovom správaní detí: "Keď vzťah lieči I."

6 máj -
7 máj 2021
ZOOM, SK
EUR 100

Minimum pre asistentov

7 máj 2021
online, SK
EUR 18
Tri otázky pre koordinátorku IQ olympiády Mensa Slovensko

Tri otázky pre koordinátorku IQ olympiády Mensa Slovensko

Ešte do 10.4. môžete prihlásiť vaše nadané deti na IQ olympiádu, ktorá je určená na vyhľadávanie nadpriemerne inteligentných detí. Náš Poklad sa rozpráva na tému nadaných detí s koordinátorkou súťaže za Mensa Slovensko RNDr. Danielou Metesovou

K IQ nadaným patria IQ olympiády

"K IQ nadaným patria IQ olympiády. Jednu každoročne organizuje Mensa Slovensko. Školy aj rodičia majú ešte stále šancu prihlásiť nadané deti, aby sa pobavili a ďalej rozvíjali svoje schopnosti. Termín prihlasovania je predĺžený!"

Legislatíva v malíčku pre školský podporný tím

3 máj 2021
on-line, SK
EUR 25

Inšpirácia z Čiech - štandard komplexnej diagnostiky mimoriadneho (intelektového) nadania

"Niečo pre poradenských pracovníkov - inšpiratívny český štandard diagnostiky IQ nadania s pomenovaním procesu identifikácie, oblastí diagnostiky, rizík diagnostiky, až po sumár diagnostických nástrojov (psychologických aj špec.pedagogických)."
V čom spočíva jedinečnosť IQ nadaných žiakov

V čom spočíva jedinečnosť IQ nadaných žiakov

Okrem žiakov s ťažkosťami v učení si starostlivosť školského špec. pedagóga a psychológa zaslúžia aj deti z druhej strany Gaussovej krivky - tie, ktoré majú IQ nadanie. Aj oni potrebujú iný prístup k svojmu vzdelávaniu. Sledujte našu novú minisériu.

8 receptov, ako v škole nezabiť originalitu IQ nadaného žiaka

8 receptov, ako v škole nezabiť originalitu IQ nadaného žiaka

Ako rozvíjať nadanie a originalitu dieťaťa v škole, čo využiť a čo naopak nie? Akú podporu mu poskytnúť, aby si zachoval radosť z učenia a napredoval, aby jeho schopnosti rástli a rozvíjali sa? Ako predísť zraneniam, nedoceneniam? Čo v škole potrebuje?

Šesť základných typov nadaných detí

Šesť základných typov nadaných detí

Aj keď je intelektové nadanie ich spoločnou vlastnosťou, osobnostne a správaním bývajú aj títo žiaci rôzni. Od ich typológie sa potom v škole aj v rodine musí bezpodmienečne odvíjať aj pomoc a podpora, ktorú potrebujú.

Model práce s IQ nadaným žiakom mladšieho školského veku

"Keďže sme aktuálne pre vás pripravili minisériu k žiakom s IQ nadaním, niektoré informácie z tohto materiálu môžu byť pre vás inšpiráciou."

Metóda NOMI - tip na identifikáciu IQ nadania už v MŠ

"Do hľadáčika špeciálneho pedagóga patria aj deti z druhej strany Gaussovej krivky - teda tie, ktoré sú IQ nadané. A že sa dá toto nadanie zistiť už aj v predškolskom veku je dlhodobo známa vec. Inšpirujte sa, ako na to."

Legislatíva v malíčku pre školský podporný tím

19 apríl 2021
on-line, SK
EUR 25

Minimum pre asistentov

13 apríl 2021
on-line, SK
EUR 18
Šlabikár - vstup do tajomného sveta čítania

Šlabikár - vstup do tajomného sveta čítania

Knižky každé dieťa pozná odmalička. Ale prvou UČEBNICOU, ktorá sa mu dostane do rúk, stále ostáva ŠLABIKÁR. My vám ponúkame šlabikáre on-line na jednom mieste. Uložte si ich do svojej pokladničky a využívajte vždy ihneď, keď potrebujete.

RODINNÁ DOSKA – workshop

25 september 2021
IZV, Žilina, SK
EUR 85

Ako sa formuje osobnosť človeka a čo všetko by sme mali o tom vedieť

7 máj -
8 máj 2021
online, platforma ZOOM, SK
EUR 120

3 kľúčové zručnosti, ktoré môžu signalizovať v ranom veku odlišný vývin dieťaťa

"Stiahnite si letáčik so signálmi, ktoré môžu byť pre rodiča varovaním už vo veku od 18.mesiacov dieťaťa. Môžu signalizovať aj podozrenie na poruchu z autistického spektra."

Arteterapeutické intervencie pre deti s traumou-ONLINE

14 apríl -
21 apríl 2021
online priestor, platforma ZOOM, SK
EUR 80