Príbeh vzniku tejto stránky začal celkom jednoducho – záujmom šikovného a tvorivého syna o prácu jeho mamy a naopak.

Tvorba stránky do dnešnej podoby už taká jednoduchá nebola. Predstavuje takmer tri roky vzájomných rozhovorov, hľadania, tvorivosti, nápadov, návrhov a najmä práce vo voľnom čase. Vznikla zo šikovnosti syna a z lásky mamy k svojej práci. A tak je výsledkom (dúfajme) mladého, tvorivého a moderného ducha a celoživotných skúseností a vedomostí.

Verím, že pomôže tým, ktorí majú – tak ako ja – radi špeciálnu pedagogiku a zároveň sa cítia často stratení v mori vedomostí, informácií, pojmov a postupov, ktoré prácu špeciálnych pedagógov sprevádzajú.

Tak ako mne priniesla a prináša tvorba stránky radosť z práce, tak nám spoločne – mame aj synovi – nech prináša hrdosť na naše dielo.

Ďakujem ti, Ondrej, tvoj podiel je podstatný.

"COVID-ový prvák" a možnosť opakovania ročníka

KUMOT - on-line kurz

25 september 2020
on-line, SK
EUR 83

KUPREV - online formou

10 október 2020
on-line, SK
EUR 83

KUPOZ - on-line internetové vzdelávanie

9 október 2020
on-line, SK
EUR 83

Multidisciplinárne intervencie v rozvode III Herľany

1 október -
2 október 2020
Herľany, SK
EUR 89
16
sep

Pravidlá zamestnávania asistenta pedagóga v šk.roku 2020/2021 od A do Z

16 september 2020
on-line, SK
EUR 149

KUPREV - on line

22 august 2020
on-line, SK
EUR 83

Ako ich naučiť čítať a spoznávať svet?

28 august 2020
Bratislava, SK

Ako ich naučiť čítať a spoznávať svet?

27 august 2020
Trenčín, SK

Ako ich naučiť čítať a spoznávať svet?

26 august 2020
Banská Bystrica, SK
25
aug

Ako ich naučiť čítať a spoznávať svet?

25 august 2020
Žilina, SK

Ako ich naučiť čítať a spoznávať svet?

24 august 2020
Košice, SK

Ako postupovať pri poskytovaní požadovanej miery pomoci – úloha školského špeciálneho pedagóga

25 august -
26 august 2020
Prešov, SK

Slovné hodnotenie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

12 august 2020
on-line, SK

Ako riešiť nefunkčnú komunikáciu medzi asistentom pedagóga a žiakom

"Inšpirujte sa návrhmi Národného pedagogického inštitútu ČR. Pozrite si príklady možných problémov medzi asistentom a žiakom s návrhmi možností ako ich riešiť."
Tatiana Gandelová
14
dec

Ako komunikovať s agresívnym a ochranárskym rodičom

14 december 2020
Košice, SK
EUR 66

Hudobno-pohybové aktivity zamerané na rozvoj komunikačných zručností detí so švvp

14 november 2020
Bratislava, SK
EUR 49

Senzorické hry

18 október 2020
Bratislava, SK
EUR 59

Akčné techniky pri práci so skupinou

13 september 2020
Bratislava, SK
EUR 49

Využitie muzikofiletiky pri práci s deťmi

25 august 2020
Žilina, SK
EUR 45
O nás Tipy Podmienky