Príbeh vzniku tejto stránky začal celkom jednoducho – záujmom šikovného a tvorivého syna o prácu jeho mamy a naopak.

Tvorba stránky do dnešnej podoby už taká jednoduchá nebola. Predstavuje takmer tri roky vzájomných rozhovorov, hľadania, tvorivosti, nápadov, návrhov a najmä práce vo voľnom čase. Vznikla zo šikovnosti syna a z lásky mamy k svojej práci. A tak je výsledkom (dúfajme) mladého, tvorivého a moderného ducha a celoživotných skúseností a vedomostí.

Verím, že pomôže tým, ktorí majú – tak ako ja – radi špeciálnu pedagogiku a zároveň sa cítia často stratení v mori vedomostí, informácií, pojmov a postupov, ktoré prácu špeciálnych pedagógov sprevádzajú.

Tak ako mne priniesla a prináša tvorba stránky radosť z práce, tak nám spoločne – mame aj synovi – nech prináša hrdosť na naše dielo.

Ďakujem ti, Ondrej, tvoj podiel je podstatný.

Aj špeciálny pedagóg si zaslúži vianočný darček

Aj špeciálny pedagóg si zaslúži vianočný darček

Sme hrdí na to, že v týchto dňoch vyšla prvá knižka pod logom Náš Poklad - Čítacie rozcvičky pre budúce čitateľské hviezdičky.

Vzťahy v rodine a význam rodinných rituálov

2 december 2021
Online, SK
EUR 9

ADHD na stránkach štátnej inšpekcie

"Aj k ADHD nájdete na stránkach štátnej inšpekcie materiál v prezentačnej podobe. Školský špeciálny pedagóg ho môže využiť napríklad aj na informovanie svojich kolegov - pedagógov o tejto diagnóze."

Interaktívny šlabikár pre špeciálnych pedagógov

"Vznikla nová edukačná pomôcka pre žiakov so ŠVVP. Spája tradičné postupy s digitálnymi technológiami. Určená je primárne pre špeciálne základné školy, základné školy a poradne, sekudárne aj pre dištančné vzdelávanie formou zdieľaných lekcií."

Sadplaying pri práci s dospelým klientom

3 december 2021
on-line, SK
EUR 50

V každej chvíli ste im vzorom - webinár

10 november 2021
Online, SK
EUR 9

VPU - metodické odporúčania štátnej inšpekcie

"27 slidov od štátnej školskej inšpekcie s objasnením problematiky dyslexie, dysgrafie a dysortografie. Metodické odporúčania, ktorými sa môžete inšpirovať, alebo ich využiť pre seba, aj pre učiteľov vo vašej škole."

Bilingválne deti a ich komunikácia v MŠ a ZŠ

23 november 2021
on-line, CZ
CZK 250

Dospievanie u detí s autizmom

9 november 2021
on-line, CZ
CZK 250

Jak řešit obtížné situace ve škole

9 december 2021
on-line, CZ
CZK 890

Aplikačná pomôcka - ako predchádzať u rizikových žiakov opakovaniu ročníka

"Videli ste už manuál MŠVVaŠ "Ako byť v škole úspešnejší" s popisom postupu škôl pri predchádzaní opakovaniu ročníka u žiakov? Je v platnosti od 1.9.2021 a pomenováva jednotlivé opatrenia, kroky od monitoringu, cez podporu až po vyhodnotenie."

Terapia hrou a filiálna terapia

11 január -
12 január 2022
Martin, SK
EUR 80

Terapia hrou a filiálna terapia v Košiciach

15 február -
16 február 2022
košice, SK
EUR 110

Metodické pomôcky od štátnej inšpekcie

"Na stránke Štátnej školskej inšpekcie nájdete niekoľko spracovaných metodických pomôcok, medzi inými napr. aj prezentáciu Odborná činnosť školského špeciálneho pedagóga. Inšpirujte sa."

Počuli ste o JIAS ?

"Ak nie, pozrite sa, akým prínosom môže byť pre deti, mládež a dospelých s rôznymi rečovými a/alebo jazykovými problémami vrátane špecifických porúch učenia, či ako môže pomôcť pri ťažkostiach s oslabenou pozornosťou."

Účinné a neúčinné stratégie komunikácie s dieťaťom v období puberty.

13 december 2021
ONLINE cez ZOOM, SK
EUR 65

Školská fóbia, úzkosť a strach u detí.

22 november 2021
ONLINE cez ZOOM, SK
EUR 65

Chcete si zriadiť snoezelen miestnosť?

"Ešte do 3.11.2021 si môžete cez ministerstvo školstva podať žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojový projekt „Snoezelen miestnosť“. Cieľom je podpora terapeutických a edukačných aktivít pri vzdelávaní žiakov so zdravotným znevýhodnením"

Ako je to "po novom" s odkladmi povinnej školskej dochádzky?

"Je známe, že od 1. januára 2021 je zrušený inštitút odkladu začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky aj dodatočný odklad plnenia povinnej školskej dochádzky. Zorientujte sa v širokej téme zaraďovania detí (aj tých so ŠVVP) do predškolskej prípravy."

(Ne)bezpečne v sieti

"Čo je deep fake, konšpirácie, dezinformácie, kyberšikana, trollovanie či digitálne občianstvo? Manuál rozvoja kritického myslenia v online priestore prináša nástroj, ktorý má snahu zrozumiteľným spôsobom prenášať dané témy do práce s mládežou."