Príbeh vzniku tejto stránky začal celkom jednoducho – záujmom šikovného a tvorivého syna o prácu jeho mamy a naopak.

Tvorba stránky do dnešnej podoby už taká jednoduchá nebola. Predstavuje takmer tri roky vzájomných rozhovorov, hľadania, tvorivosti, nápadov, návrhov a najmä práce vo voľnom čase. Vznikla zo šikovnosti syna a z lásky mamy k svojej práci. A tak je výsledkom (dúfajme) mladého, tvorivého a moderného ducha a celoživotných skúseností a vedomostí.

Verím, že pomôže tým, ktorí majú – tak ako ja – radi špeciálnu pedagogiku a zároveň sa cítia často stratení v mori vedomostí, informácií, pojmov a postupov, ktoré prácu špeciálnych pedagógov sprevádzajú.

Tak ako mne priniesla a prináša tvorba stránky radosť z práce, tak nám spoločne – mame aj synovi – nech prináša hrdosť na naše dielo.

Ďakujem ti, Ondrej, tvoj podiel je podstatný.

Dobrý zrak a dobrý sluch - základ pre vzdelávanie

"Mať dobrý zrak a dobrý sluch je veľkým darom. Prostredníctvom týchto percepčných kanálov prijímame väčšinu informácií v našom živote. Preto je veľmi dôležité odhaliť problémy so zrakom alebo so sluchom už v pred/školskom veku. Pozrite ako na to."
Tatiana Gandelová

Vplyv výchovy na vývin mozgu a správanie dieťaťa

9 september -
10 september 2020
Martin, SK
EUR 150

„Kresba domov“ - projektívny terapeutický nástroj

4 december 2020
Martin, SK
EUR 85

MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY VZŤAHOVEJ VAZBY

7 október -
12 november 2020
Martin, SK
EUR 295

Hous – Tree - Person test (Dom- Strom – Osoba)

4 november -
5 november 2020
Martin, SK
EUR 158
28
sep

Využitie projektívnych terapeutických nástrojov v praxi

28 september - 30 september 2020
Martin, SK
EUR 230

Dieťa a rodina v rozvode

24 november -
27 november 2020
Martin, SK
EUR 295

SANDPLAYING – komplexný kurz využitie pieskoviska v diagnostike, poradenstve a v terapii

1 október -
21 november 2020
Martin, SK
EUR 765

Dieťa s problémovým správaním v školskom prostredí.

9 november -
10 november 2020
Martin, SK
EUR 150

Terapia hrou a filiálna terapia. (12-mesačný výcvikový program)

14 január -
15 január 2021
Martin, SK
EUR 156
12
aug

Šikana a kyberšikana alebo Zodpovedne na internete

12 august 2020
Bratislava, SK
EUR 90

KUPOZ - on-line internetové vzdelávanie

22 jún 2020
on-line, SK
EUR 83

29 otázok a odpovedí k hodnoteniu žiakov

"V aktuálnom školskom roku v situácii spojenej s COVID-19 je hodnotenie žiakov na konci šk.roku spojené s mnohými otáznikmi. Portál Učíme na diaľku prináša najčastejšie otázky a odpovede na túto naliehavú tému."
Tatiana Gandelová

KUPREV - online formou

17 júl 2020
online, SK
EUR 83

KUPREV - online formou

20 jún 2020
online, SK
EUR 83

Princípy a návody na poskytovanie poradenstva cez internet

"Ako byť online pre klienta? Malým návodom na online poradenstvo môže byť pre odborných zamestnancov škôl a školských zariadení aj Príručka dištančného poradenstva so zameraním na poskytovanie služieb prostredníctvom chatu."
Tatiana Gandelová

11 odporúčaní na prácu so žiakmi ktorí čelia bariéram vo vzdelávaní

"Nie len žiaci v integrácii v týchto dňoch čelia novým situáciám vo vzdelávaní. Je nutné, aby vzdelávacie tímy v školách mali identifikované a pomenované potreby všetkých žiakov - teda aj tých, ktorí musia prekonávať v tomto smere akékoľvek bariéry."
Tatiana Gandelová

Ako môže byť užitočný pedagogický asistent v čase karantény

"Na stránkach ŠPÚ sú zverejnené nové informácie, aké činnosti môže vykonávať asistent pedagóga v čase karantény, aj dôležité usmernenia pre riaditeľov škôl ohľadom pedagogických asistentov."
Tatiana Gandelová

KUPOZ - on-line internetové vzdelávanie

29 máj 2020
on-line, SK
EUR 83

Online – Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami

12 jún 2020
IZV, Žilina, SK
EUR 70
O nás Tipy Podmienky