Príbeh vzniku tejto stránky začal celkom jednoducho – záujmom šikovného a tvorivého syna o prácu jeho mamy a naopak.

Tvorba stránky do dnešnej podoby už taká jednoduchá nebola. Predstavuje takmer tri roky vzájomných rozhovorov, hľadania, tvorivosti, nápadov, návrhov a najmä práce vo voľnom čase. Vznikla zo šikovnosti syna a z lásky mamy k svojej práci. A tak je výsledkom (dúfajme) mladého, tvorivého a moderného ducha a celoživotných skúseností a vedomostí.

Verím, že pomôže tým, ktorí majú – tak ako ja – radi špeciálnu pedagogiku a zároveň sa cítia často stratení v mori vedomostí, informácií, pojmov a postupov, ktoré prácu špeciálnych pedagógov sprevádzajú.

Tak ako mne priniesla a prináša tvorba stránky radosť z práce, tak nám spoločne – mame aj synovi – nech prináša hrdosť na naše dielo.

Ďakujem ti, Ondrej, tvoj podiel je podstatný.

5
feb

Inklúzia bez predsudkov - IV.špeciálno-pedagogická konferencia

5 február 2020
Partizánske, SK

Ako porozumieť emóciám pomocou arteterapie

7 marec 2020
Žilina, SK
EUR 55

Ohýbaj ma mamko - pripravenosť dieťaťa do MŠ a ZŠ

14 marec 2020
Bratislava, SK
EUR 39

Pedagogický asistent v praxi

17 január 2020
Bratislava, SK
EUR 139

Pedagogický asistent v praxi

10 január 2020
Košice, SK
EUR 139

Inkluzívna škola počíta s odlišnosťou a je jej otvorená.

"Nový pohľad na vzdelávanie v našich školách: od integrácie ku inklúzii - áno či nie?"
Tatiana Gandelová

Integrácia z pohľadu integrovaného

"Na zamyslenie - pohľad nevidiacej autorky článku na jej vlastné vzdelávanie - jednak v špeciálnej škole, ako aj formou integrácie v bežnej škole."
Tatiana Gandelová

Integrované/inkluzívne vzdelávanie žiakov so ŠVVP - konferencia

28 november 2019
Bratislava, SK
EUR 20

Adlerovská terapia hrou

13 november 2019
Bratislava, SK
EUR 90

Akreditovaný kurz Maxik- stimulačný program pre deti s odloženou školskou dochádzkou

6 február -
7 február 2020
Bratislava, SK
EUR 235

Ako na prevenciu v škole

"Úspech prevencie veľmi závisí od toho, ako sa k nej pristupuje. Každá škola by mala mať vypracovaný plán preventívnych aktivít. Pozrite si desať tipov, ako na prevenciu v škole."

Poruchy autistického spektra

27 november 2019
Bratislava, SK
EUR 70

Križovatky XI - ADHD-móda alebo fakt?

10 október -
11 október 2019
Bratislava, SK
EUR 30

Detská agresivita - kam až to môže zájsť?

4 október 2019
Trenčín, SK
EUR 28

INPP školský intervenčný program

2 október 2019
Bratislava, SK
EUR 70
26
okt

Špecifiká zmyslového vnímania u detí s autizmom a stratégie jeho rozvoja

26 október 2019
Bratislava, SK
EUR 69

Senzorická integrácia v pedagogike a špeciálnej pedagogike

7 december 2019
Ružomberok, SK
EUR 79

Snoezelen 2 - Špecifiká práce v multisenzorickom prostredí

16 november 2019
Trenčín, SK
EUR 79

Snoezelen 1 - úvod do práce v multisenzorickom prostredí

12 október 2019
Trenčín, SK
EUR 69

Kurz posunkového jazyka pre začiatočníkov

20 september -
22 september 2019
Trnava, SK
EUR 35
O nás Tipy Podmienky