Príbeh vzniku tejto stránky začal celkom jednoducho – záujmom šikovného a tvorivého syna o prácu jeho mamy a naopak.

Tvorba stránky do dnešnej podoby už taká jednoduchá nebola. Predstavuje takmer tri roky vzájomných rozhovorov, hľadania, tvorivosti, nápadov, návrhov a najmä práce vo voľnom čase. Vznikla zo šikovnosti syna a z lásky mamy k svojej práci. A tak je výsledkom (dúfajme) mladého, tvorivého a moderného ducha a celoživotných skúseností a vedomostí.

Verím, že pomôže tým, ktorí majú – tak ako ja – radi špeciálnu pedagogiku a zároveň sa cítia často stratení v mori vedomostí, informácií, pojmov a postupov, ktoré prácu špeciálnych pedagógov sprevádzajú.

Tak ako mne priniesla a prináša tvorba stránky radosť z práce, tak nám spoločne – mame aj synovi – nech prináša hrdosť na naše dielo.

Ďakujem ti, Ondrej, tvoj podiel je podstatný.

Čo potrebuje dieťa vedieť, aby sa naučilo čítať a písať?

28 september 2021
on-line, SK
EUR 15

Ako pomôcť dieťaťu s artikulačnými alebo fonologickými ťažkosťami?

24 september 2021
on-line, SK
EUR 15

Aspergerov syndróm. Ako s ním prežiť v škole.

8 september 2021
Bratislava, SK
EUR 15

Samoregulácia verzus sebakontrola

11 október 2021
ONLINE cez ZOOM, SK
EUR 65

Krízová intervencia na školách v prípade samovražedného zámeru a po samovražednom pokuse na školách

11 október -
12 október 2021
Štúdio pohybu a jogy ALMA, SK
EUR 140

Krízová intervencia na školách v prípade prírodnej katastrofy,útoku, smrti učiteľa/ žiaka

4 október -
5 október 2021
Štúdio pohybu a jogy ALMA, SK
EUR 140

Podpora psychickej odolnosti detí a dospelých-s terapeutickými kartami REZILIENCIA

20 september 2021
Štúdio pohybu a jogy ALMA, SK
EUR 45

Arteterapeutické intervencie pre deti s traumou

15 september -
22 september 2021
online priestor, platforma ZOOM, SK
EUR 80

Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami

6 september 2021
online priestor, platforma ZOOM, SK
EUR 70

Emocionálne dozrievanie a jeho kľúčové podmienky

18 august 2021
Online, SK
EUR 9

Školská integrácia - oprášme si cez prázdniny

"Je dobré mať vždy poruke materiál štátnej školskej inšpekcie k vzdelávaniu žiakov so ŠVVP formou školskej integrácie a v špeciálnych triedach ZŠ. Dobré nahliadnuť, zopakovať, pripomenúť, nezabudnúť...."

Vplyv výchovy na vývin mozgu a správanie dieťaťa

12 október -
13 október 2021
Martin, SK
EUR 150

Ako integrovať deti so ŠVVP

20 júl 2021
živé vysielanie, SK
EUR 89

Bieda a zlyhanie otcov: kam sa stratili?

12 júl 2021
Online, SK
EUR 9
Adaptačné vzdelávanie - pomoc pre školského špeciálneho pedagóga

Adaptačné vzdelávanie - pomoc pre školského špeciálneho pedagóga

Byť začínajúcim v profesii školského špeciálneho pedagóga nie je jednoduché najmä pre veľkú rôznorodosť problematiky, s ktorou sa v škole stretáva. Pomocou by malo byť adaptačné vzdelávanie.

Inšpirácia pre začínajúcich školských špeciálnych pedagógov

"Manuálov a podporných materiálov v začínajúcej profesii nikdy nie je dosť. Pozrite si prehľad od kvalifikačných predpokladov až po možnosti ďalšieho vzdelávania."
Byť školským "špeckárom" nie je jednoduché

Byť školským "špeckárom" nie je jednoduché

Už sú to tri roky, čo sme pre vás napísali príručku Školský špeciálny pedagóg - jedna z ciest k inkluzívnej škole.

Emočné dozrievanie a vývinová psychológia

30 jún 2021
Online, SK
EUR 8

Bieda a zlyhanie otcov: kam sa stratili?

7 júl 2021
Online, SK
EUR 9
Žiak s ADHD - prístup s rozumom a s rešpektom

Žiak s ADHD - prístup s rozumom a s rešpektom

Obvykle je možné pozorovať značné disproporcie medzi úrovňou všeobecných schopností dieťaťa s ADHD a jeho reálnymi výsledkami v škole. Nízka úroveň výkonov v škole je zapríčinená negatívnymi dôsledkami poruchy.