Príbeh vzniku tejto stránky začal celkom jednoducho – záujmom šikovného a tvorivého syna o prácu jeho mamy a naopak.

Tvorba stránky do dnešnej podoby už taká jednoduchá nebola. Predstavuje takmer tri roky vzájomných rozhovorov, hľadania, tvorivosti, nápadov, návrhov a najmä práce vo voľnom čase. Vznikla zo šikovnosti syna a z lásky mamy k svojej práci. A tak je výsledkom (dúfajme) mladého, tvorivého a moderného ducha a celoživotných skúseností a vedomostí.

Verím, že pomôže tým, ktorí majú – tak ako ja – radi špeciálnu pedagogiku a zároveň sa cítia často stratení v mori vedomostí, informácií, pojmov a postupov, ktoré prácu špeciálnych pedagógov sprevádzajú.

Tak ako mne priniesla a prináša tvorba stránky radosť z práce, tak nám spoločne – mame aj synovi – nech prináša hrdosť na naše dielo.

Ďakujem ti, Ondrej, tvoj podiel je podstatný.

Školský špec.pedagóg má byť v čase koronakrízy súčasťou "učiteľských tímov"

"Ako môže školský špec.pedagóg alebo pedagogický asistent počas aktuálnej mimoriadnej situácie podporiť fungovanie učiteľských tímov a čím môže prispieť k vzdelávaniu žiakov? MŠVVaŠ vydalo usmernenie, ktoré zahŕňa aj takéto odporúčania (body 5.2 a 5.3)"
Tatiana Gandelová

Organizácia vzdelávacích aktivít žiaka v čase karantény

"Koľko hodín týždenne má mať žiak v dištančnej forme vzdelávania počas karantény? Kto a ako zostaví jeho týždenný rozvrh? Pozrite nové odporúčania ministerstva k organizácii vzdelávania žiakov."
Tatiana Gandelová

Krízová intervencia na školách v prípade prírodnej katastrofy,útoku, smrti učiteľa/ žiaka

22 september -
23 september 2020
Žilina, SK
EUR 140

Metodická príručka pre žiakov s mentálnym postihnutím

"ŠPÚ na požiadanie zašle metodickú príručku Prípravný ročník pre žiakov s mentálnym postihnutím, ktorá obsahuje aj pracovné listy na matematiku a rozvíjanie grafomotorických zručností žiaka. Bližšie info nájdete na stránke ŠPÚ."
Tatiana Gandelová

Príručka Školský špeciálny pedagóg - jedna z ciest k inkluzívnej škole

Špeciálny darček ku Dňu učiteľov pre všetkých školských špeciálnych pedagógov

Vznikla stránka Učíme na diaľku

"Stránka MŠVVaŠ a viacerých mimovládnych organizácií, s cieľom pomôcť pedagógom, žiakom, študentom a rodičom v orientácii v množstve informácií, odporúčaní a usmernení, pomôcť všetkým počas prerušenia vyučovania nachádzať riešenia vzniknutej situácie."
Tatiana Gandelová

Práca s deťmi "na diaľku"

Viete, že školský alebo poradenský špeciálny pedagóg alebo aj pani učiteľka môže pracovať s deťmi "na diaľku"?

Tipy na online aplikácie, ktoré pomôžu zvládnuť vyučovanie keď sa zatvoria školy

"Koronavírus zatvára brány našich škôl, ale to neznamená, že sa s deťmi prestaneme učiť. Existuje aj E-learning, ktorý môžu využiť učitelia, rodičia aj školskí špeciálni pedagógovia."
Tatiana Gandelová

Metodika Dr.Sindelar: Deficity čiastkových funkcií ako príčina porúch učenia, pozornosti a správania

18 apríl -
19 apríl 2020
Bratislava, SK
EUR 200

Prváčik a prelepovanie oka - prečo oklúzia?

Je zarážajúce, koľko rodičov je veľmi slabo informovaných o tom, načo a prečo pani doktorka očná ich dieťaťu vlastne predpísala prelepovať, zakrývať jedno očko – nosiť okluzor.

7
apr

Deti v sieti

7 apríl 2020
Zvolen, SK

Deti v sieti

6 apríl 2020
Košice, SK

Deti v sieti

3 apríl 2020
Trenčín, SK

Deti v sieti

2 apríl 2020
Trnava, SK

Deti v sieti

31 marec 2020
Bratislava, SK

Školský psychológ - mýty a pravdy

"Školský špeciálny pedagóg a školský psychológ majú tvoriť jeden tím. Školu už netvoria len učitelia a žiaci, to je zastaralá predstava. Mýty a pravdy v článku sa v mnohom vzťahujú k obom týmto profesiám."

Pedagogický asistent v praxi

7 apríl 2020
Bratislava, SK
EUR 139

Pedagogický asistent v praxi

3 apríl 2020
Košice, SK
EUR 126

Biblioterapia do škôl

20 marec 2020
Bratislava, SK
EUR 30

Infografika k šikanovaniu

"O tom že šikanovanie môže byť trestným činom môžete vo svojej škole informovať aj s pomocou šikovnej infografiky, ktorú prináša stránka EDU smile. Všetky materiály si môžete na stránke stiahnuť v kvalite pdf."
O nás Tipy Podmienky