Adresár

Rehabilitačné centrum

Rehabilitačné centrá obvykle patria do rezortu zdravotníctva. Obyčajne poskytujú celý rad služieb s cieľom zlepšenia priebehu ochorenia, motorického stavu, obnovu zdravotného stavu napr. po chorobe, úraze či pri vrodených deficitoch a handicapoch. 

Rehabilitačné úkony vykonávajú odborne vyškolení rehabilitační pracovníci, rehabilitační lekári, fyzioterapeuti. Liečenie môže byť pobytové, alebo ambulantným dochádzaním. Niektoré sú uhrádzané zo zdravotného poistenia a sú určené pre všetky vekové kategórie.