Adresár

Materské a rodinné centrum

Čo robia
Materské a rodinné centrá sú zakladané obyčajne matkami na materskej alebo rodičovskej dovolenke a vznikajú na základe potrieb rodičov ako komunitné centrá. Sú postavené na dobrovoľníckej práci a svojpomoci. 

Pomáhajú deťom tým, že pomáhajú ich rodičom -  napríklad aj znižovať sociálnu izolovanosť počas materskej a rodičovskej dovolenky. Organizujú aktivity a programy pre rodiny s malými deťmi, mnohé často poskytujú aj rôzne podporné služby. Vytvárajú zázemie na stretávanie sa rodičov počas materskej alebo rodičovskej dovolenky, pre nezamestnané ale aj pracujúce ženy s malými deťmi. Podporujú vzdelávanie, organizujú športové, spoločenské a kultúrne aktivity a podujatia, brigády, projekty. 

Určené sú prevažne pre rodiny s malými  deťmi, obvykle od 0 do 7 rokov.