Adresár

Centrum pre liečbu drogových závislostí

Čo robia
Centrá pre liečbu drogových závislostí poskytujú liečebnú zdravotnú starostlivosť každému, kto má problémy spôsobené v súvislosti s užívaním psychoaktívnych látok a so závislosťou. Obvykle patria do rezortu zdravotníctva. 

Centrá obvykle realizujú okrem diagnostickej a liečebnej činnosti aj preventívnu činnosť a následnú starostlivosť. Liečba môže prebiehať ambulantne, ale aj lôžkovo, so súhlasom pacienta, často však až po absolvovaní detoxikácie. Doba trvania liečby je rôzna podľa druhu závislosti. 

Určené sú pre všetky vekové kategórie (do 18 rokov so súhlasom rodičov).