Vytvorené: pred týždňom

Zrakové vnímanie a jeho rozvoj

Prvý webinár Mgr. Emmerlingová v tomto školskom roku Zrakové vnímanie a jeho rozvoj.

Obsah

 • Známe rizikové faktory vzniku porúch zrakového vnímania z pohľadu neurovývojového, psychosomatického a neurofyziologického.

 • Tri oblasti oslabenia zrakového vnímania z pohľadu deficitov v čiastkových funkciách a ich prejavy u predškolákov a v školskej praxi:

  • odlíšenie zrakovej figúry od pozadia (postrehovanie),

  • zraková diferenciácia,

  • zraková pamäť v postupnosti

 • Podpora rozvoja zrakového vnímania v predškolskom veku a v čase školskej dochádzky.

 • Problematika vizuálneho stresu (IRLEN® syndrómu).

 • Odpovede na otázky.


Organizačné info

 • sobota od 18:00

 • časová dotácia - 120 min.

 • z webinára bude vyhotovený záznam, ktorý po skončení webinára organizátor poskytne účastníkom

 • na webinár je možné sa prihlásiť do 9.9.2021

 • prístupové údaje obdržíte na mail, ktorý bude zadaný pri úhrade registračného poplatku

11 september 2021
On-line, CZ
EUR 12

Linky:

Zrakové vnímanie a jeho rozvoj - webinár