Vytvorené: pred 3 týždňami

Žiak s poruchou autistického spektra (PAS) v praxi školstva

Vzdelávací webinár pre každého záujemcu pre rozšírenie svojej pedagogickej kvalifikácie.

 • 70 minútová prednáška na vybranú tému

 • Erudovaný lektor 

 • Zdieľanie skúseností, online chat s lektorom kurzu 

 • Materiály z webinára – prezentácia, video k opakovanému prehrávaniu 

 • Osvedčenie o absolvovaní webinára, ktoré si môžete stiahnuť už na  druhý deň po absolvovaní webinára

Lektor

PhDr. Ľubomíra Dunčáková a Bc. et Bc. Diana Gerbocová


Organizačné info

 • čas konania: 19.00 - 20.10

 • Po objednaní a zaplatení webinára si môžete spustiť webinár v deň a čas konania vo svojom účte – môj účet/sledovať webinár.

 • Webinár je možné objednať na účastníka alebo na zamestnávateľa, v obidvoch prípadoch bude vystavená faktúra.

 • Webináre sa vysielajú na vlastnej platforme organizátora, nie je potreba inštalovať žiadny program, vysielanie online webinára môžete sledovať vo svojom účte

 • K sledovaniu webinára nie je potrebná kamera ani mikrofón, dotazy uvádzate prostredníctvom online chatu s lektorom webinára.

 • Po objednaní webinára príde automatické potvrdenie na e-mail.