Vytvorené: pred 7 mesiacmi

Základy skupinovej práce s deťmi a mládežou

Workshop je zameraný najmä na oboznámenie s výhodami a úskaliami skupinovej práce a na získanie základných zručností pre prácu so skupinou.


Obsah

 1. Kedy je vhodné zvoliť skupinovú prácu, pre aké okruhy problémov, typy klientov je vhodná skupina.

 2. Výhody a limity skupinovej práce.

 3. Základy skupinovej dynamiky (roly v skupine, vodcovstvo, kohézia/tenzia, vývoj skupiny v čase …).

 4. Východiská, príprava práce so skupinou.

 5. Požiadavky na pomáhajúceho profesionála pri práci so skupinou.

 6. Techniky v práci so skupinou.

 7. Diskusia a výmena skúseností.


Komu je určený

 • Psychológovia/psychologičky, psychiatri/psychiatričky, liečební pedagógovia/pedagogičky, sociálni pracovníci/pracovníčky, ľudia z pomáhajúcich profesií, ktorí pracujú s deťmi a mládežou.

 • Špecificky prínosný môže byť tento workshop pre začínajúcich poradenských, či školských psychológov, príp. pre pracovníkov s deťmi a mládežou vo všeobecnosti.


Lektor/lektori

Mgr. Mária Kopčíková (psychologička, lektorka) a Mgr. Bibiana Helexová (psychologička, psychoterapeutka).

 • Obe majú skúsenosti skupinovou prácou s deťmi a mládežou, ale aj s inými skupinami (rodičovské, skupiny pedagógov …) od r. 1997.

 • Sú spoluautorkami publikácie Skupinové zážitky (2004), ktorá vznikla na základe skúseností so skupinovou prácou v rámci CPPPaP.


Organizátor

Centrum pre rodinu Kvapka.


Organizačné info

 • Termín: 25.10.2023

 • Čas: 9:00-17:00

 • Miesto: Workshop bude realizovaný cez platformu ZOOM, kde je možnosť zdieľať prezentáciu, videá, interaktívne klásť otázky.

 • Stretnutie bude akreditované Slovenskou komorou psychológov – 8 kreditmi (v prípade dostatočného počtu záujemcov o kredity). Potvrdenie o získaní kreditov dostane účastník/účastníčka pri absolvovaní minimálne 80% vzdelávacej aktivity. Za kredity sa poplatok hradí zvlášť. 

 • Max. počet účastníkov je 16.

 • Cena workshopu zahŕňa lektorné, technické zabezpečenie, organizačné náklady, prezentáciu v .pptx a pracovné materiály využiteľné hneď vo vašej praxi (pracovné listy, handouty …).

 • Termín prihlásenia - do naplnenia kapacity a do 25.10.2023

25 október 2023
online, SK
EUR 105

Linky:

Základy skupinovej práce s deťmi a mládežou