Vytvorené: pred mesiacom

Vzťahová väzba u detí s vývinovými ťažkosťami

Bezpečný vzťah medzi dieťaťom a rodičom zásadne ovplyvňuje psychický vývin dieťaťa – má vplyv na to, ako sa vyvíja mozog dieťaťa, ako napreduje jeho vývin, ovplyvňuje jeho poznávacie schopnosti, sebaobraz a budovanie vzťahov s ďalšími ľuďmi v celom jeho budúcom živote.


Ako to vyzerá u dieťaťa s autizmom alebo s podozrením na autizmus?

Ako to vyzerá u dieťaťa, ktoré zaostáva v oblasti sociálneho, emocionálneho a rečového vývinu?


Obsah

  • Základné informácie o ranom vývine dieťaťa, o teórii attachmentu a intersubjektivite.
  • Výsledky výskumov dokladujúce význam bezpečného vzťahu s rodičom pre vývin dieťaťa.
  • Zvlášť sa budú účastníci venovať deťom s autizmom a deťom, u ktorých pozorujeme zaostávanie v sociálnom a rečovom vývine, ale zatiaľ nemajú stanovenú žiadnu diagnózu.Pre koho

  • rodičia a odborníci


Lektor

Mgr. Katarína Gromošová


Organizačné info

  • organizátor: Francesco Prešov
  • prezenčne, Prešov
  • čas konania : od 9.00 hod.
17 apríl 2024
Prešov, SK
EUR 20

Linky:

Vzťahová väzba u detí s vývinovými ťažkosťami