Vytvorené: pred rokom

Výcvik v Adlerovskom poradenstve 2022-2025

Ddlhodobý trojročný komplexný odborný výcvik, ktorý zaručí kvalitnú prípravu pre poradensko – psychologickú prax v adlerovskom prístupe.

Ciele

Cieľom výcvikového programu je poskytnúť kvalitný odborný výcvik v adlerovskej psychoterapii a poradenstve:

 • Detailný vhľad do teórie individuálnej psychológie

 • Prehľad techník a metód individuálnej psychológie

 • Výcvik prostredníctvom zážitku na sebe

Celkový rozsah

 • 590 výcvikových hodín v priebehu 3 rokov (2022 – 2025)

Formy realizácie

Výcvikový program sa bude realizovať najmä prostredníctvom päťdňových a trojdňových stretnutí v priebehu trojročného obdobia, pričom účastníčkam a účastníkom bude poskytnutých 590 výcvikových hodín (1 výcviková hodina má 45 minút). Očakávame aktívny prístup, kooperáciu a akceptáciu solidárnej spätnej väzby.

Podmienky pre zaradenie do programu

 • Písomne sa prihlásiť do 15. mája 2022 a priložiť:

 1. zdôvodnenú žiadosť o zaradenie do výcvikového programu s vyjadrením osobnej a profesionálnej motivácie,

 2. ručne napísaný životopis a fotografiu,

 3. odporúčacie listy od 2 ľudí, s ktorými ste v minulosti pracovali, spolupracovali alebo Vás viedli, spolu s ich kontaktnými údajmi,

 4. kópiu VŠ diplomu, resp. iného preukazu najvyššieho dosiahnutého vzdelania,

 5. kópiu dokladu o uhradení poplatku za 1. stretnutie, ktoré bude spojené s výberovým konaním a uskutoční sa v Bratislave v termíne 2. – 4. júna 2022.

 6. zúčastniť sa osobného výberového konania, ktoré sa bude konať 5. júna 2022.


Cena 1500 € je za rok výcviku.

Všetky ostatné podrobnosti nájdete po zobrazení stránky organizátora.

2 jún 2022
Bratislava, SK
EUR 1500

Linky:

Výcvik v Adlerovskom poradenstve 2022-2025