Vytvorené: pred rokom

Videotréning interakcií ako efektívny nástroj podpory pri práci s rodinami, pedagógmi a deťmi

Konferencia.


Obsah

  • ako efektívne podporovať rodičov v komunikácii a interakcii s dieťatkom so zdravotným znevýhodnením
  • ako nazerať na prácu s rodinou cez interakčné vzorce
  • ako vytvárať bezpečie a podnetné prostredie pri práci s rodinou


Hlavný hosť

Mgr. Kateřina Šilhánová

  • skvelý človek a vyhľadávaná supervízorka, VTI terapeutka, konzultantka a lektorka programov zameraných na podporu a rozvoj komunikácie v oblasti ranej a predškolskej výchovy dieťaťa, v oblasti práce s rodinou, aj v oblasti manažmentu organizácií sociálnych služieb
  • angažovala sa pri implementácii VTI v Poľsku, Maďarsku, Rumunsku, Fínsku a najmä vo Veľkej Británii
  • dnes pomáha skupine pracovníkov z oblasti včasnej intervencie, ktorá sa tento nástroj snaží priniesť na Slovensko


Organizačné info

  • prezenčná forma
  • čas konania: 8:30 – 16:00