Vytvorené: pred 7 mesiacmi
Terapia hrou a filiálna terapia. Výcvikový program akreditovaný MŠ SR
Zameranie

  • teória (nedirektívna terapia, na dieťa zameraná terapia hrou, teória attachmentu, vývinová psychológia a psychopatológia, práca s rodičmi, filiálna terapia a pod.) 
  • nácvik praktických zručností (stopovanie, reflektovanie, prejavenie porozumenia, štrukturovanie, facilitujúce výroky, práca s emóciami, zadávanie hraníc a pod.) 
  • supervízia terapie hrou a filiálnej terapie 

Tvoriť ho budú teoretické vstupy, diskusie, skupinová práca, hranie rolí, ukážky videonahrávok z terapií, priama práca s detskými klientmi, kazuistiky, supervízie individuálne i skupinové, samoštúdium.

Cieľ kurzu
Osvojiť si terapeutické zručnosti pri individuálnej práci s deťmi predškolského a mladšieho školského veku s využitím terapie hrou a filiálnej terapie, a to v prostredí bezpečného, prijímajúceho a empatického vzťahu. 

Rozsah kurzu a termíny
Kurz je v rozsahu 90 hodín 

Vzdelávanie je tematicky rozdelené do desiatich dní/deviatich stretnutí 
1.   stretnutie: 09.-10.01.2020 (štvrtok 9.00 – 16.00; piatok 9.00 – 14.00) 
2.   stretnutie: 06.02.2020 (9.00 – 16.00) 
3.   stretnutie: 12.03.2020 (9.00 – 16.00)
4.   stretnutie: 23.04.2020 (9.00 – 16.00)
5.   stretnutie: 15.05.2020 (9.00 – 16.00)
6.   stretnutie: 12.06.2020 (9.00 – 16.00) 
7.   stretnutie: 11.09.2020 (9.00 – 16.00)
8.   stretnutie: 09.10.2020 (9.00 – 16.00)
9.   stretnutie: 06.11.2020 (9.00 – 16.00)

Cieľová skupina
pre psychológov, špeciálnych pedagógov, liečebných pedagógov, sociálnych pracovníkov, sociálnych pedagógov...

Akreditácia
Inovačné vzdelávanie  - akreditované MŠ 21 kreditov

Upozornenie
Poplatok 68,-€ je za jeden výukový deň
9 január -
6 november 2020
Martin, SK
EUR 68

Linky:

Terapia hrou a filiálna terapia. Výcvikový program akreditovaný MŠ SR

O nás Tipy Podmienky