Vytvorené: pred týždňom

Súrodenci a súrodenecká rivalita

Rodičia sa na odborníkov často obracajú s otázkami ohľadom vzťahov medzi súrodencami: „ako reagovať na ich večné spory?; ako podporovať ich spoluprácu?; „ako zvládať vzájomnú žiarlivosť?“ „ako sa vyhnúť vzájomnému porovnávaniu?“.

Z obsahu

Možnosti práce so súrodencami; sprevádzanie deti a rodičov pri konfliktných situáciách; postavenie súrodencov v rodine; práca s hanbou a vinou; ako aj mnohé iné témy ohľadom súrodeneckých vzťahov v rodine – budú obsahom tohto seminára.

Súčasťou seminára sú praktické ukážky a kazuistiky.

Lektorka

Mgr. Monika Boričová

Organizačné info

Čas: 09:00 – 15:00

13 september 2021
Martin, SK
EUR 65

Linky:

Súrodenci a súrodenecká rivalita