Vytvorené: pred 5 mesiacmi
SÚCIT a SÚCIT SO SEBOU
Súcit je pravdepodobne jednou z kľúčových motivácií, prečo si vyberáme pomáhajúce profesie. Ale ako vlastne rozumieme tomu, čo je súcit? Vieme ho uplatniť aj voči sebe? A dokážeme pomôcť našim klientom, aby v sebe našli súcit, ktorý ich môže uzdravovať? Súcítenie so sebou je podmienkou pre pozitívnu prognózu v psychoterapii. Obzvlášť v psychotraumatológii nemôžeme sprevádzať ľudí v liečivom procese bez toho, aby v sebe našli ochotu a silu byť sami sebe spojencami. Poznatky z neurobiológie, psychoterapie a budhistickej filozofie nám môžu pomôcť pochopiť proces súcitu a súcitu so sebou a objaviť, kde sa môže tento proces blokovať a ako s tým pracovať.

Cieľ
Pomôcť hľadať a rozvíjať zdroje súcitu so sebou pre našich klientov, ale môže byť užitočný aj pre našu vlastnú sebapodporu. Môžeme prehĺbiť pochopenie seba, svojho zaobchádzania s utrpením a jeho liečením.
Súčasťou workshopu je aj skúsenosť na sebe, praktické cvičenia, ktoré pomáhajú sebasúcit kultivovať.

Cieľová skupina
Workshop je určený psychológom, psychoterapeutom a iným odborníkom pomáhajúcich profesií.

Lektor
Mgr. Hana Vojtová psychoterapeutka, klinická psychologička, EMDR trénerka a supervízorka, lektorka SIPE, pracuje v súkromnej praxi v Trenčíne

Organizátor
Inštitút zdravého vývinu v spolupráci so Slovenským inštitútom pre psychotraumatológiu a EMDR (SIPE)

Organizačné info
Miesto: Inštitút zdravého vývinu, Žilina
Čas: 1.deň od 09:00 – 18:00, druhý deň od 9:00 – 17:00
Cena: 120,- Eur je potrebné uhradiť do 10.05.2020, neskôr platba 130,- Eur.
Min. počet: 10 účastníkov
22 máj -
23 máj 2020
Žilina, SK
EUR 120

Linky:

SÚCIT a SÚCIT SO SEBOU

O nás Tipy Podmienky