Vytvorené: pred mesiacom

Stimulačný program pre predškolákov a deti s odloženou školskou dochádzkou

Pomocou programu pripravujeme deti na vstup do školy, predchádzame poruchám učenia, správania, poruchám pozornosti a hyperaktivity


Obsah

  • školská zrelosť, nerovnomerný a harmonický vývin schopností
  • základné funkcie vnímania a spracovávania informácií, dopad na schopnosti a správanie dieťaťa v prostredí MŠ
  • praktické tipy a ukážky, odporúčania k práci s dieťaťom
  • predstavenie stimulačného programu pre skupinovú a individuálnu prácu


Pre koho

Vzdelávanie je určené predovšetkým učiteľom a odborníkom z pomáhajúcich profesií, ktorí pracujú s deťmi v predškolskom veku.


Lektor

PaedDr Petra Arslan Šinková


Organizačné info

  • čas konania: 9.00 - 14.30 hod.
  • v cene webinára je 216 stranová publikácia-Stimulačný program na rozvoj schopností dieťaťa