Vytvorené: pred 5 mesiacmi
Splývavé čítanie alebo čítanie pre všetky deti

Seminár pre nových záujemcov (základný seminár).

Metóda Sfumato už u nás nie je novinkou. Podporuje všetky dielčie funkcie, ktoré sú do procesu čítania zapojené a tým sa odlišuje od ostatných bežne používaných čítacích techník. Autori ju vnímajú ako účinnú prevenciu pred vznikom dyslektických manifestácií, pred špecifickými poruchami čítania a písania.


Existujú učebnice, pracovné zošity, písanky, pomocné DVD metodiky ktoré sú pre učiteľa vodítkom, sprievodcom a metodikom.


Cieľová skupina

učitelia I.stupňa, záujemcovia z radov odbornej aj laickej verejnosti


Organizačné info

rozsah školenia - 16 vyučovacích hodín

uzávierka prihlášok - 15.3.2020

6 apríl -
7 apríl 2020
Žilina, SK
EUR 100

Linky:

Splývavé čítanie alebo čítanie pre všetky deti

O nás Tipy Podmienky