Vytvorené: pred 4 mesiacmi
Snoezelen 2 - Špecifiká práce v multisenzorickom prostredí
Školenie nadväzuje na školenie Snoezelen 1 – Úvod do práce v multisenzorickom prostredí a je určené osobám, ktoré toto školenie už absolvovali, prípadne sa zúčastnili iného úvodného školenia v danej problematike.

Obsah
  • využitie jednotlivých prvkov a komponentov v multisenzorickej miestnosti
  • proces zostavovania a priebehu Snoezelen jednotiek 
  • metódy a formy práce v multisenzorickom prostredí
  • praktické vyskúšanie vybraných námetov na Snoezelen jednotky
  • informácie o možnostiach diagnostiky a zaznamenávaní zmien v správaní žiaka/klienta počas pobytu v multisenzorickej miestnosti

Na školenie Snoezelen 2 nadväzujú nasledovné kurzy:
  • SNOEZELEN 3 – Štrukturované (tématické) snoezelen jednotky a praktické inšpirácie pre Snoezelen, ktorý kladie dôraz na vytváranie štruktúrovaných jednotiek Snoezelen pre cieľové skupiny so strednou až ľahkou mierou postihnutia a pre prácu s ľuďmi bez postihnutia (alebo so špecifickými poruchami) a to formou praktických a zážitkových ukážok a prostredníctvom videí.
  • SNOEZELEN 3 – Snoezelen s osobami s MP a VMP, ktorý je orientovaný výhradne na prácu s osobami s mentálnym a viacnásobným postihnutím.

Pre koho je školenie určené
Jednodenné školenie je určené pedagogickým a odborným zamestnancom školských zariadení, zamestnancom zariadení sociálnych služieb, iným pracovníkom pomáhajúcich profesií, prípadne ďalším záujemcom. Maximálny počet účastníkov je 10, minimálny 6. 

Lektor
Mgr. Dagmar Mega
Snoezelenu sa venuje od roku 2009, keď postupne v jej materskej organizácii – Akropolis v Uherskom Hradišti – vznikol komplex troch Snoezelen miestností, kde vedie programy pre osoby s postihnutím, ako aj bežnú populáciu – rodičov s deťmi, skupiny detí z materských i základných škôl i seniorov. Skúsenosti nadobudla prevažne vo Veľkej Británii na odborných stážach a ďalších konferenciách a workshopoch. Venuje sa ďalšiemu vzdelávaniu dospelých, pôsobí ako lektor, poradca a metodik v oblasti zmyslového vnímania, rozvoja kognitívnych funkcií, inklúzie a soft skills. Pri terapeutickej práci vychádza z princípov adleriánskej psychológie. Je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci – odbor filozofia a germanistika s doplnením pedagogického minima pre výučbu nemčiny a základov spoločenských vied.

Akreditácia 
Školenie nie je akreditované, účastník obdrží doklad o účasti – osvedčenie.

Iné info
V cene školenia je započítané občerstvenie a materiály zo školenia. 
Celé školenie prebieha v multisenzorickej miestnosti v malej skupine, čo umožňuje vyššiu mieru interaktivity v skupine a možnosti diskusie, a hlavne neobyčajný zážitok z multisenzorického prostredia. Účastníci školenia si budú môcť vyskúšať dve miestnosti (bielu a tmavú) spolu o rozlohe 100 m2. 
16 november 2019
Trenčín, SK
EUR 79

Linky:

Snoezelen 2 - Špecifiká práce v multisenzorickom prostredí

O nás Tipy Podmienky