Vytvorené: pred týždňom

Skupinová práca. Teoretické východiská a nácvik skupinovej práce

Obsah

  • Vytvorenie a udržanie skupiny
  • Interpersonálne učenie
  • Dynamika skupiny
  • Účinné faktory skupinovej práce


Komu je určený

Pre pracovníkov pomáhajúcich profesií a všetkých, ktorí majú záujem dozvedieť sa niečo viac o riešení závislostí. 


Lektor

doc. PhDr. Ľuba Pavelová, PhD., riaditeľka BUDÚCNOSŤ, n.o., Nitra, ktorá má dlhodobú prax v oblasti riešenia závislostí a v lektorovaní vzdelávacích aktivít.